Terug naar Nieuws

Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2024

Steun

Er kunnen opnieuw onderzoeksprojecten in biologische landbouw worden ingediend. Deadline voor indiening is 17 juni 2024.

Deze Vlaamse oproep onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw 2024 richt zich op het overkoepelend thema ‘Robuuste biologische dierlijke productiesystemen’. Enkel onderzoek dat zich situeert in de biologische landbouw en dat inspeelt op noden van de Vlaamse biologische land- en tuinbouwers komt in aanmerking. De onderzoeksprojecten moeten één van de volgende twee thema’s behandelen:

  1. naar een betere afstemming van de uitloop met de bedrijfseigen voederproductie,
  2. integrale systeembenadering van nutriëntencycli voor een verdere verduurzaming van een productieve biologische veehouderij bij herkauwers.

Het onderzoek moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Er is een totaalbudget van 300.000 euro uitgetrokken voor deze oproep. De maximale financiering per project is 245.000 euro. 

Meer informatie over de voorwaarden en hoe u een project indient, vindt u op Oproepen biologische landbouw | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be).

Delen: