Terug naar Nieuws

Quotamaatregelen voor roggen in de westelijke wateren en sluiting golfcampagne

Visserij

Uit de stand der vangsten blijkt dat het quotum voor roggen in de ICES gebieden VIab, VIIa-c en VIIe-k voor meer dan 70% is opgebruikt. Van de beschikbare hoeveelheid van 1057 ton, werd reeds 812 ton opgevangen.

Momenteel is het in de ICES-gebieden VIIa-c, e-k voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de rogvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 700 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES-gebied.

Voor een vissersvaartuig van het KVS is het verboden bij de rogvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 350kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES-gebied.

Om het visserijgebied niet voortijdig te moeten sluiten, beslist het departement om de dagplafonds vanaf 1 oktober 00h00 terug te brengen naar:

  • 600 kg/dag voor GVS
  • 300kg/dag voor KVS

De gevangen hoeveelheden rog boven de toegekende hoeveelheden moeten worden teruggezet wegens hoge overleving volgens de bepalingen van de teruggooiplannen westelijke wateren.

De golfcampagne beperkt zich steeds in tijd, van 1 juni tot en met 30 september, waardoor het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf 1 oktober 2022 (00.00 uur) tot eind 2022 verboden is te vissen op alle soorten in ICES gebieden VIIIab. Eveneens het aan boord houden, het overladen en het lossen van visserijproducten welke na 1 oktober 2022 (00.00 uur) gevangen zijn in de ICES-gebieden VIIIab is verboden.

Bijkomend wil het departement het volgende melden. Naar aanleiding van een technisch probleem bij de firma E- catch, werden in 2022 sommige gewichten in de aanlandingsverklaringen niet correct door de dienst visserij ontvangen. Het technisch probleem werd ondertussen verholpen en een rechtzetting is ook gebeurd in de stand der vangsten. Mocht u hier als reder toch een vraag over hebben, kunt u deze steeds melden via mail naar zeevisserij@lv.vlaanderen.be.

Alle tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vindt u bij Vissen in Europese Wateren/Visserijbeleid.

Delen: