Terug naar Nieuws

Steunaanvraag EFMZVA momenteel open via 'open loket' tot 15 juli

Visserij

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) biedt ondersteuning voor de visserij en de aquacultuur. Steunaanvragen kunt u ofwel in een blokperiode doorlopend indienen, via het 'open loket', ofwel na een oproep door de minister tot indiening van steunaanvragen. De blokperiodes waarbinnen u continu kan indienen, lopen telkens over een periode van 3 maanden. De huidige blokperiode loopt nog tot en met 15 juli 2024. Alle aanvragen onder het EFMZVA moeten ingediend worden via het E-loket Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en het maritieme beleid van de EU. België heeft een programma opgesteld om de Europese prioriteiten uit het EFMZVA te kunnen uitvoeren. Met de ondersteuning van acties onder deze prioriteiten zou onder andere de toekomst van de Vlaamse visserijsector op lange termijn bestendigd worden.

Meer informatie over hoe een steunaanvraag in te dienen, de steunvoorwaarden, de beoordelingsprocedure en de communicatieverplichtingen voor begunstigden vindt u op Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027 | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be).

Delen: