Terug naar Nieuws

Technische aanvullende maatregelen vanaf 1 november

Visserij

Naar aanleiding van de derde toewijsperiode, welke van start gaat op 1 november, wensen we de reders, op basis van een advies van de quotacommissie van 5 oktober, graag te informeren over de aanvullende quotamaatregelen.

Quotamaatregelen

Noordzee

Tong

Groot en Klein Vlootsegment

Aan ieder vissersvaartuig wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid tong toegekend, bestaande uit een vast recht van 5000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 20 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Schol

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) wordt voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid schol toegekend van 260 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) wordt voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid schol toegekend, gelijk aan 300 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Kabeljauw

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 100kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Bijzondere bepalingen voor TR1 of BT1- vistuig

De hoeveelheden, vermeld in de twee bovenstaande paragrafen, worden tot en met 31 december 2022 bijkomend met 600 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis gebruik maakt van netmaaswijdtes groter dan 100 mm in de bordenvisserij of Schotse Zegen (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1).

Rog

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

De maximaal toegekende vangsthoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat uitsluitend is uitgerust met planken of met de zegen.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

De maximaal toegekende vangsthoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat uitsluitend is uitgerust met planken of met de zegen.

Horsmakreel (IVbc, VIId)

Aan vaartuigen wordt in de ICES-deelgebieden IVbc en VIId voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid horsmakreel per zeereis toegekend, die gelijk is aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES- deelgebieden.

Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, vervalt deze maatregel en is het voor de vissersvaartuigen verboden een horsmakreelvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Ierse zee (VII a)

Tong

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 9000 kg, een wetenschappelijk quotum niet meegerekend.

Kabeljauw

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid kabeljauw per vaartuig toegekend, gelijk is aan 150 kg.

Wijting

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid wijting per vaartuig toegekend, gelijk is aan 80 kg.

Westelijke wateren (VII b-c, e-k)

Kabeljauw

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c en VIIe-k voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 300 kg per vaartuig toegekend.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c, en VIIe-k voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 150 kg per vaartuig toegekend.

Wijting (inclusief VIId)

Bijzondere bepaling voor planken en zegenvisserij

Aan de vissersvaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met de planken wordt in de ICES- deelgebieden VII b-k een hoeveelheid toegekend per zeereis van 50kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Aan vissersvaartuigen uitgerust met zegens wordt een hoeveelheid per zeereis toegekend van 200 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES- deelgebieden.

Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, vervalt deze maatregel en is het voor alle vissersvaartuigen verboden een wijtingvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 25 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Engels kanaal (VII d, e)

Tong

Groot vlootsegment (VII e)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 3500kg.

Klein vlootsegment (VII e)

Aan vissersvaartuigen van het KVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 1750kg.

Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VII d, e voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 2400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIId, e voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 1200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Kabeljauw

Groot en Klein Vlootsegment (VII d)

Aan elk vissersvaartuig in de ICES-deelgebied VIId voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 wordt een hoeveelheid kabeljauw toegekend, gelijk aan 1kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Bristolkanaal (VII f, g)

Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g (Bristolkanaal en Noord – Keltische zee) voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid tong toegekend, gelijk aan 1000kg vermeerderd met een hoeveelheid van 2 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 800kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES- deelgebieden;

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden

VII hjk

Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIh,j,k voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid tong toegekend per vaartuig van 1000kg, waarbij het wetenschappelijk quotum niet wordt meegerekend.

Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIh,j,k voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 een hoeveelheid schol toegekend per vaartuig van 1000kg.

Makreel VII

Het is voor een vissersvaartuig verboden bij makreelvangsten per zeereis in ICES gebied VII een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis.

De dienst meldt bij deze dat de grens van 80% van het quotum bijna wordt bereikt, waardoor voor vaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met de zegens (planken) het vanaf 1 november 2022 verboden is per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 250 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis.

Varia

De quotacommissie vraagt in naam van de reders of het mogelijk is inzicht te krijgen in hoeveel vaartdagen zij reeds benut hebben in 2022. Reders die deze informatie wensen te verkrijgen kunnen dit vanaf 1 november opvragen via een mail naar zeevisserij@lv.vlaanderen.be, waarna hen de stand op 31/10/2022 zal worden meegedeeld.

Alle tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vindt u bij Vissen in Europese Wateren/Visserijbeleid.

Delen: