Terug naar Nieuws

Tijdelijke aanvullende quotamaatregelen met ingang vanaf 1 december

Visserij

Naar aanleiding van een advies van de quotacommissie dd. 9 november 2022, werden volgende aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 december 2022 vastgelegd:

Rog Noordzee

Gezien er nog voldoende quotum beschikbaar is, wordt beslist om de toegekende hoeveelheid voor de laatste maand op te trekken naar:

  • 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden voor vaartuigen van het KVS
  • 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dieĀ ICES-gebieden voor vaartuigen van het GVS

Er wordt eveneens bepaald dat indien de opname van het quotum 90% bereikt, de respectievelijke hoeveelheden terugvallen op 100 kg voor KVS en 200 kg voor GVS.

Wijting Noordzee

Voor vissersvaartuigen uitgerust met de zegen is het toegelaten een vangst van wijting te realiseren van 2000 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in Noordzee.

Wanneer de benutting van het quotum de grens van 90% heeft bereikt, valt de hoeveelheid terug op 50 kg per vaartdag.

Alle tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vindt u bijĀ Vissen in Europese Wateren/Visserijbeleid.

Delen: