Terug naar Nieuws

Tijdelijke aanvullende quotamaatregelen voor zwarte koolvis vanaf 17 november

Visserij

Door het hoge benuttingspercentage van het beschikbare quotum van zwarte koolvis worden onderstaande maatregelen doorgevoerd. 

Voor zwarte koolvis in de Noordzee is namelijk 60% van het beschikbare quotum, inclusief quotaruilen, opgebruikt, waardoor artikel 25, §10, van het ministerieel besluit tijdelijke aanvullende maatregelen van toepassing wordt. Hierin wordt het volgende bepaald:

  • Het is in de ICES-gebieden II, III, IV voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de zwarte koolvisvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 40 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.
  • Het is in de ICES-gebieden II, III, IV voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de zwarte koolvisvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 80 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

Alle tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vindt u bij Vissen in Europese Wateren/Visserijbeleid.

Delen: