Terug naar Nieuws

Visserij: Quotamaatregelen voor schelvis en makreel vanaf 2 september 2022

Visserij

Door het hoge benuttingspercentage van het beschikbare quotum voor schelvis en makreel worden onderstaande maatregelen doorgevoerd:

Schelvis in ICES gebieden VII b-k

Uit de stand der vangsten blijkt dat het quotum voor schelvis VII b-k reeds voor meer dan 86% is opgevist. Om een vroegtijdige sluiting van de volledige visserij in deze gebieden te vermijden, besluit de dienst Visserij van het departement Landbouw en Visserij op korte termijn de dagplafonds te halveren.

Vanaf 2 september 2022, 00h00, zijn de volgende dagplafonds voor schelvis in de gebieden VII b-k van toepassing:

  • KVS: 25 kg per vaartdag
  • GVS: 50 kg per vaartdag

Makreel

Het totale makreelquotum in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met de zegen en die per zeereis minder dan 10 kg tong aanlanden, bedraagt 160 ton. Tot op heden waren er geen beperkingen opgelegd omdat dat quotum van 160 ton niet was opgebruikt.

Vanaf 2 september 2022, 00h00 wordt er echter ook voor deze vissersvaartuigen een quotum ingesteld van 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis.

Alle tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vindt u bij Vissen in Europese Wateren/Visserijbeleid.

Delen: