Terug naar Nieuws

Voorafgaande kennisgeving aanlanding van vangsten uit gebieden die onderworpen zijn aan meerjarenplannen

Visserij

Vanaf 1 april zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij administratieve handhaving toepassen op de verplichte voorafgaande melding van een voorziene aanlanding.

Wat?

Ten laatste 4 uur voor aankomst in een haven of aanlandingsplaats moeten schippers aan de kuststaat een voorafgaande melding indienen. Zo kan de kuststaat de regels over vangstregistratie efficiënt controleren. Deze voorafgaande melding is verplicht voor alle vaartuigen met een lengte over alles van twaalf meter of meer, en niet enkel voor vissersvaartuigen die vissen op visbestanden die onder een meerjarenplan vallen.

Overgangsperiode vanaf maart

Het agentschap zal erop toezien dat schippers deze voorafgaande meldingen tijdig versturen. Om de sector voldoende tijd te geven om zich aan te passen voorzien we echter een overgangsperiode:

 • Tot einde maart krijgen overtreders nog een waarschuwing
 • Vanaf 1 april 2024 worden overtredingen administratief gesanctioneerd met boetes tot 1000 Euro per inbreuk

Wat betekent dit voor u?

De schipper moet ten laatste vier uur vóór het vermoedelijke tijdstip van aankomst in een haven of aanlandingsplaats via een bericht in het elektronisch logboek de volgende gegevens doorgeven aan de dienst Zeevisserij:

 1. het externe identificatienummer en de naam van het vissersvaartuig
 2. de haven of aanlandingsplaats van bestemming
 3. de datum en het tijdstip waarop de haven vermoedelijk wordt aangedaan 
 4. het beoogde doel van het aanmeren, bijvoorbeeld aanlanding, overlading of toegang tot diensten
 5. de gegevens met betrekking tot de visreis (o.a. plaats en datum van vertrek)
 6. de betrokken geografische gebieden waar gevist werd,
 7. de in het elektronisch logboek geregistreerde hoeveelheden per soort (in levend gewicht!), inclusief de hoeveelheden kleiner dan de toepasselijke minimuminstandhoudingsreferentiegrootte (deze laatsten moet u afzonderlijk vermelden).
 8. De hoeveelheden van elke soort die zullen worden aangeland, inclusief de hoeveelheden kleiner dan de toepasselijke minimuminstandhoudingsreferentiegrootte (deze laatsten moet u afzonderlijk vermelden).

Wat mag nog nadat de voorafgaande melding is verstuurd?

De schipper hoeft niet te stoppen met vissen nadat hij de voorafgaande melding heeft verstuurd: hij kan deze vangsten nog altijd in het elektronisch logboek invullen. M-Catch zal dan automatisch een pop-up aanmaken, waarbij de kapitein de keuze heeft om zijn PNO aan te passen, maar waarbij het oorspronkelijke uur van aankomst in de haven behouden blijft. 

Belangrijk is dat u: 

 • de eerste voorafgaande melding verstuurt 4 uur voor aankomst in de haven en 
 • u alle vangsten die u na deze vier uur binnen haalt, ook effectief in het logboek registreert. De schipper draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens.

Plaats en tijdstip van aanlanding toch wijzigen?

Als de schipper na het versturen van een voorafgaande melding toch het tijdstip of de plaats van aanlanding wil wijzigen, moet hij hiervoor een nieuwe voorafgaande melding aanmaken en versturen. Opgelet: dat kan alleen als de schipper hiervoor een reden opgeeft. In het elektronisch logboek is hiervoor een apart vak voorzien. De nieuwe referentieperiode van vier uur wordt dan berekend op basis van dit gewijzigde tijdstip.

Meer informatie

Meer praktische informatie vindt u op onze website onder Elektronisch logboek.

Contactgegevens

Delen: