Fokkerij runderen

Veefokkers die willen samenwerken om een ras te verbeteren, in stand te houden, te creëren of te reconstrueren, kunnen zich aansluiten bij een stamboekvereniging.

Stamboekverenigingen worden erkend door het Departement Landbouw en Visserij voor de uitvoering van goedgekeurde fokprogramma’s. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan vindt u in de Fokkerijverordening. Elke fokker gevestigd in het Vlaamse Gewest kan deelnemen aan een goedgekeurd fokprogramma dat uitgevoerd wordt in het Vlaamse Gewest.

Levende producten van fokdieren (sperma, eicellen en embryo’s) uit goedgekeurde fokprogramma’s worden verhandeld onder specifiek voorwaarden. Zie hiervoor onder voortplantingstechnieken.

De controle op de naleving van de erkennings- en werkingsvoorwaarden voor fokkerij wordt uitgevoerd door het Departement Landbouw en Visserij.

Erkende organisatie

CRV Vlaanderen vzw
Buchtenstraat 7-9, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Voorzitter: Kurt Faes | kurt.faes2005@telenet.be
Website CRV

Belgisch Witblauw Fokkers vzw
Vlasrootstraat 213
9190 Stekene
Voorzitter: Pieter Gillis | pieter-gillis@skynet.be
Website BWBFokkers

Wetgeving

  • Fokkerijverordening: Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij
  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Leen Versmissen | GSM 0496 596 327 | leen.versmissen@lv.vlaanderen.be