Fokkerij runderen

Veefokkers die actief aan veeverbetering willen doen, kunnen zich aansluiten bij een erkende vereniging van rundveefokkers.

De erkenning wordt afgeleverd door de Vlaamse minister, bevoegd voor landbouw en zeevisserij. De controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden gebeurt door het Departement Landbouw en Visserij.

De fokprogramma's van een dergelijke vereniging bevatten fokdoelstellingen, selectiemethoden en methoden voor de beoordeling van de genetische waarde van een fokdier. Basisvoorwaarde om mee te draaien in een fokprogramma en er de vruchten van te plukken, is de foktechnische gegevens (geboortegegevens, afstammingsgegevens, prestatiegegevens,…) van uw fokdieren overmaken aan deze vereniging.

Een snellere verbetering van de fokstapel kan gerealiseerd worden door aankoop van genetisch hoogwaardige fokmateriaal. Sperma van geteste stieren wordt aangeboden door erkende spermacentra, spermaverdeelcentra of spermaopslagcentra. Informatie over de aankoop van genetisch hoogwaardige koeien, of embryo's van deze koeien, kan verkregen worden bij de erkende vereniging van rundveefokkers.

Erkende organisatie

CRV Vlaanderen vzw
Buchtenstraat 7-9, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Voorzitter: Peter Broeckx  - peter.broeckx@crv4all.com
Website CRV

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • Ministerieel besluit 11 januari 2011 tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010.
  • Ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

Zie ook: website Belgische wetgeving (nieuw venster)

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Leen Versmissen | Tel. 02 552 78 85 | Fax 02 552 78 71 
leen.versmissen@lv.vlaanderen.be