Voortplantingstechnieken

Op deze pagina:

Volgende centra voor voortplantingstechnieken runderen worden onderscheiden:

  • Spermacentra (KI-centra) winnen sperma en kunnen sperma verhandelen en insemineren.
  • Spermaverdeelcentra kunnen enkel sperma verhandelen en insemineren.
  • Spermaopslagcentra kunnen enkel sperma verhandelen.

Naast een sanitaire erkenning door de federale overheid moeten deze centra beschikken over een zoötechnische erkenning. Om een zoötechnische erkenning te kunnen verkrijgen moeten de stieren waarvan het sperma afkomstig is (de donoren) aan zoötechnische voorwaarden voldoen. De zoötechnische erkenning wordt verleend door de Vlaamse minister, bevoegd voor landbouw en zeevisserij. De controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden gebeurt door het Departement Landbouw en Visserij.

Het winnen en overplanten (transplantatie) van embryo's wordt uitgevoerd door een erkend embryoteam. De erkenning wordt afgeleverd door de federale minister bevoegd voor dierengezondheid. Het embryoteam moet de vereiste zoötechnische certificaten bezorgen aan de eigenaar van de koe waarin de embryo's ingeplant worden. De controle op de naleving hiervan wordt gedaan door het Departement Landbouw en Visserij.

Aanvraag van een erkenning voor de winning, opslag, inseminatie of verhandeling van sperma, -eicellen of -embryo's van rundvee

Erkende organisaties

Lijst van erkende organisaties (versie juli 2020)

Activiteitenverslag

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Ministerieel besluit van 11 januari 2011 tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010.
  • Ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, §2 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010.

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Leen Versmissen | Tel. 02 552 78 85 | Fax 02 552 78 71 
leen.versmissen@lv.vlaanderen.be