Blijvend grasland e-loket

Op deze pagina:

Raadpleeg de bijhorende rubriek in de Toelichting 2021 voor meer inhoudelijke informatie.

Hoe werkt de pagina Blijvend grasland?

De tabel (blijvend) grasland onder vergroening bevat volgende kolommen:

  • Perceel (bevat perceelnummer en -naam van de huidige campagne);
  • Aangegeven oppervlakte (ha);
  • Referentieoppervlakte (ha);
  • Hoofdteelt;
  • Bestemmingen (enkel percelen met de hoofdbestemming 'I' of 'A' die door u in gebruik zijn op 15/05/2021 worden opgenomen in deze tabel, ook als deze percelen een grafische overlapping vertonen met andere percelen);
  • Status blijvend grasland onder vergroening;
  • Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (% overlap met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland).

Boven de tabel vindt u de som van de referentieoppervlakten van uw blijvend grasland onder vergroening.

De tabel geeft een overzicht van al uw percelen met een graslandcode en in gebruik op 15/05/2021. De percelen met een status 'BG' worden onder de vergroening beschouwd als blijvend grasland.

De gegevens in dit scherm zijn afhankelijk van de velden die ingevuld worden op de pagina's 'percelen' en 'perceeldetail' van de verzamelaanvraag. Met andere woorden, dit scherm kunt u niet aanpassen. U kan enkel de kolommen van deze tabel sorteren door op het kolomhoofd te klikken.

Een overzicht van de aangegeven percelen (blijvend) grasland onder vergroening wordt eveneens weergegeven op de afdruk van de verzamelaanvraag.

Welke percelen komen mogelijks in aanmerking voor een inzaaiverplichting?

In het kader van de vergroening is het mogelijk dat er voor bepaalde percelen een inzaaiverplichting geldt (zie fiche op de pagina Vergroening - blijvend grasland). De (gescheurde) percelen blijvend grasland waarop een inzaaiverplichting rust, kan u oproepen door via de lagenkiezer de laag 'Percelen met mogelijk herinzaaiverplichting' te selecteren.

Waar vindt u welke percelen (of delen ervan) beschouwd worden als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland?

Sommige percelen of delen ervan worden in het kader van de vergroening beschouwd als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. Deze percelen of delen ervan mogen onder geen enkel beding omgezet worden. De informatie over de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland kan u in de verzamelaanvraag via de knop 'info over een gekozen punt' raadplegen (u zal eerst deze laag moeten selecteren in de lagenkiezer). Ook in de laatste kolom van de tabel '(blijvend) grasland onder vergroening' kan u steeds nagaan of, en met hoeveel procent, een perceel overlapt met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. Ook op de pagina 'samenvatting - perceelinfo' kan u deze informatie raadplegen.

Waar vindt u meer informatie?

Voor bijkomende informatie richt u zich tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees meer inhoudelijke informatie over de Vergroeningspremie.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.