Over ons

Op deze pagina:

Opdrachten

Volgende beleidsvelden behoren tot de verantwoordelijkheden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

  • landbouw en zeevisserij;
  • promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij.

Organisatiestructuur beleidsdomein

Deontologische code

Deontologische afspraken voor partners en leveranciers van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid wil een betrouwbare partner zijn voor burgers en bedrijven. Integriteit is daarom een belangrijke kwaliteit die de Vlaamse overheid als organisatie nastreeft.

Sinds 6 juli 2011 heeft de Vlaamse overheid een nieuwe deontologische code. Hierin staan de waarden en normen van de Vlaamse overheid. En hoe medewerkers die waarden en normen in de praktijk moeten brengen om integer te werken. De code bevat ook enkele afspraken die nuttig zijn voor partners en leveranciers van de Vlaamse overheid.

Contacteer ons

Communicatie Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw | Koning Albert II-Laan 35, bus 40 | 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 72 | Fax 02 552 77 41 
communicatie@lv.vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij

Nele Vanslembrouck
Ellipsgebouw | Koning Albert II-Laan 35, bus 40 | 1030 Brussel
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be | GSM 0498 94 58 71