Over ons

Op deze pagina:

Opdrachten

Volgende beleidsvelden behoren tot de verantwoordelijkheden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

  • landbouw en zeevisserij;
  • promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij.

Organisatiestructuur beleidsdomein

Deontologische code

Binnen het Departement Landbouw en Visserij dragen we integriteit hoog in het vaandel. Kort gezegd betekent integriteit voor ons het correct omgaan met mensen én met middelen door iedereen (van de top tot het operationele niveau). Dit is eveneens in lijn met de vier waarden van ons departement: daadkracht, openheid, vertrouwen & wendbaarheid.

Lees meer over wat onze deontologische code inhoudt

Contacteer ons

Communicatie Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw | Koning Albert II-Laan 35, bus 40 | 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 72 | Fax 02 552 77 41 
communicatie@lv.vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij

Nele Vanslembrouck
Ellipsgebouw | Koning Albert II-Laan 35, bus 40 | 1030 Brussel
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be | GSM 0498 94 58 71