Beleidscoördinatie en Omgeving

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 47 | Fax 02 552 78 71 | karin.grysouille@lv.vlaanderen.be

Afdelingshoofd titularis: LOES LYSSENS
Afdelingshoofd a.i.: DANNY VAN DEN BOSSCHE

Opdrachten

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving staat in voor:

 • de proactieve opvolging van de strategische en actuele beleidsthema's, zowel op internationaal, Europees, federaal, (inter)regionaal als sectoraal niveau;
 • de coördinatie van beleidsdomeinoverschrijdende thema's zoals transitiethema's VO, 2050, circulaire economie, bio-economie, landbouw en gezondheid;
 • de inhoudelijke coördinatie en opvolging van de thema's voedselverliezen, (agro)voeding(scomplex);
 • het verzorgen van de juridische ondersteuning, inclusief overheidsopdrachten en staatssteun;
 • het opvolgen van de marktsituatie van de verschillende landbouwsectoren die relevant zijn voor Vlaanderen;
 • het verdedigen van het landbouwbeleid en de afstemming ervan met alle andere Vlaamse beleidsvelden met prioriteit voor ruimte, leefmilieu, energie, innovatie en onderzoek;
 • het omgevingsbeleid inclusief het verlenen van adviezen over natuur- en omgevingsdossiers;
 • de dossierbehandeling van de exclusieve bestuurlijke geldboeten en de dwangbevelen, vermeld in hoofdstuk 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
 • de beleidsvoorlichting, met uitzondering van de technisch inhoudelijke advisering van de GMO groenten en fruit;
 • de opvolging en de subsidiëring van de werking van de praktijkcentra;
 • het beleid op het vlak van landbouwinnovatie en -onderzoek op het niveau van de Vlaamse overheid, het beleidsdomein Landbouw en Visserij en het departement, behalve niet-bedrijfsgebonden onderzoek en maatregelen in de bevoegde operationele afdelingen;
 • de opmaak van sectorrapporten en beleidsstudies over landbouw en visserij, inclusief het datagedeelte LMN rond kwaliteitscontrole, de gegevens verzamelen en verwerken in rapporten;
 • het kennismanagement van de materieaangelegenheden;
 • een integrale duurzame aanpak van het zeevisserijbeleid, inclusief de Permanente Vertegenwoordiging en het operationele programma, de controle, de data, het FIVA, het EFMZV en het Fonds voor Scheepsjongeren;
 • het aquacultuurbeleid;
 • de inhoudelijke bepaling van de materiecommunicatie van ABCO.

Structuur

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving bestaat uit volgende diensten en teams:

 • Team Juridische Ondersteuning (Wim Stoop)
 • Dienst Landbouwbeleid en Sectoradvies (Lieve De Smit)
  • Team Plant
  • Team Dier (Evelien Decuypere)
 • Dienst Kennis* (Ellen Maertens)
 • Dienst Visserij (Isabel Maene)
 • Dienst Omgeving* (Danny Van den Bossche)
  • Team Lokale Advisering (Ruth Huybrechts)
  • Team Ruimte (Sam Van Vlierberghe)
  • Team Milieu (Maayke Keymeulen)

*heeft ook een buitendienst in elke Vlaamse provincie

Organogram Beleidscoördinatie en Omgeving 18 november 2019

Buitendiensten

Voor een vraag over uw individueel dossier, neem contact op met de buitendienst in uw provincie.

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 20 | Fax 016 66 61 01 | adviesvraag.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

Antwerpen
Vlaams Administratief Centrum - Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 70 | Fax 03 224 92 51 | adviesvraag.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 95 | 011 74 26 84 | Fax 011 74 26 99 | adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 28 40 | Fax 09 276 28 45 | adviesvraag.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 77 10 | Fax 050 24 76 91 | adviesvraag.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Zeevisserij: Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Contactgegevens buitendiensten Landbouwmonitoringsnetwerk

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 00 | Fax 016 66 61 01
Gerry Spelmans | gerry.spelmans@lv.vlaanderen.be

Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 59 | Fax 03 224 92 51
Gerrit Smets | studies.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 77 | Fax 011 74 26 99
Mieke Fastré | mieke.fastre@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 28 80 | Fax 09 276 28 45
Frederic Vanwingene | frederic.vanwingene@lv.vlaanderen.be 

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 76 90 | Fax 050 24 76 91
Carine Deriemaecker | carine.deriemaecker@lv.vlaanderen.be