Beleidscoördinatie en Omgeving

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 34 | Fax 02 552 78 71 | katleen.vannijverseel@lv.vlaanderen.be

Afdelingshoofd titularis: PATRICIA DE CLERCQ

Opdrachten

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving staat in voor:

 • coördinatie van de beleidsvoorbereidende opdrachten van het departement 
 • coördinatie van de begroting van het departement
 • proactieve opvolging van de langetermijn doelstellingen en de strategische beleidsthema’s van het departement, zowel op internationaal, Europees, federaal, (inter)regionaal als sectoraal niveau
 • opvolgen van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid in al zijn aspecten en de toepassing hiervan in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor  de coördinatie van het markt- en ketenbeleid van de verschillende voor Vlaanderen relevante landbouwsectoren, coördinatie van het plattelandsontwikkelingsbeleid (inclusief CCEP)
 • verzorgen van de juridische ondersteuning van alle afdelingen van het departement
 • verzorgen van de contacten met de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en het Vlaams Parlement
 • verdedigen van het landbouwbeleid en de afstemming ervan met alle andere Vlaamse beleidsvelden met prioriteit voor ruimte, leefmilieu, energie en innovatie
 • verlenen van adviezen over natuur- en omgevingsdossiers
 • voorzien in sectoradviesactiviteiten
 • beleidsmatige en economische opvolging van de diverse landbouwsectoren
 • Met het oog op kennisopbouw en functioneren als de studiedienst van het departement met de volgende taken:
  • Verstrekken van beleidsinformatie door het opstellen van indicatoren. Hiervoor beschikt de afdeling over het Landbouwmonitoringsnetwerk, waaraan 720 Vlaamse land- en tuinbouwers meewerken. De buitendiensten beheren het Landbouwmonitoringsnetwerk, dat deel uitmaakt van het Europees informatienet inzake landbouwboekhoudingen. Tevens maken we gebruik van data verzameld door andere diensten
  • Het opstellen van het tweejaarlijks Landbouwrapport (LARA) en Visserijrapport (VIRA)
  • Opvolgen van het ondernemerschap en de rentabiliteit van de verschillende land- en tuinbouwsectoren.
  • Uitvoeren van beleidsanalyses over de impact van het Europese en Vlaamse landbouwbeleid (GLB, PDPO, GMO..).
  • Beleidsevaluaties op raakvlak van landbouw, milieu en ruimte (agrobiodiversiteit, foodprinting).
  • Studiewerk over innovatieve thema’s (crowdfunding, insectenteelt,..).
  • Onderzoeksturing door het Platform voor Landbouwonderzoek, dat de universiteiten (KULeuven en UGent), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ((ILVO), de hogescholen (HOGent en KHKempen), de praktijkcentra, de landbouworganisaties (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum), het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Agentschap voor Innovatie door wetenschap en technologie (IWT), bij elkaar brengt.

Structuur

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving bestaat uit volgende diensten en teams:

 • Team Begroting
 • Team Juridische Ondersteuning (Wim Stoop)
 • Team Beleidscoördinatie
 • Team PDPO (Belinda Cloet)
 • Dienst Landbouwbeleid en Sectoradvies
  • Team Plant (Lieve De Smit)
  • Team Dier (Evelien Decuypere)
 • Dienst Kennis* (Ellen Maertens)
 • Dienst Omgeving* (Danny Van den Bossche)
  • Team Lokale Advisering (Ruth Huybrechts)
  • Team Ruimte (Sam Van Vlierberghe)
  • Team Milieu (Maayke Keymeulen)

*heeft ook een buitendienst in elke Vlaamse provincie

Organogram Beleidscoördinatie en Omgeving 3 mei 2018

Buitendiensten

Voor een vraag over uw individueel dossier, neem contact op met de buitendienst in uw provincie.

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 20 | Fax 016 66 61 01 | adviesvraag.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

Antwerpen
Vlaams Administratief Centrum - Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 70 | Fax 03 224 92 51 | adviesvraag.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 95 | 011 74 26 84 | Fax 011 74 26 99 | adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 28 40 | Fax 09 276 28 45 | adviesvraag.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 77 10 | Fax 050 24 76 91 | adviesvraag.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Contactgegevens buitendiensten Landbouwmonitoringsnetwerk

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 00 | Fax 016 66 61 01
Gerry Spelmans | gerry.spelmans@lv.vlaanderen.be

Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 59 | Fax 03 224 92 51
Gerrit Smets | studies.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 77 | Fax 011 74 26 99
Mieke Fastré | mieke.fastre@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 28 80 | Fax 09 276 28 45
Frederic Vanwingene | frederic.vanwingene@lv.vlaanderen.be 

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 76 90 | Fax 050 24 76 91
Carine Deriemaecker | carine.deriemaecker@lv.vlaanderen.be