Beleidscoördinatie en Omgeving

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 47 | Fax 02 552 78 71 | karin.grysouille@lv.vlaanderen.be

Afdelingshoofd: DANNY VAN DEN BOSSCHE

Opdrachten

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving staat in voor:

 • de proactieve opvolging van de strategische en actuele beleidsthema's, zowel op internationaal, Europees, federaal, (inter)regionaal als sectoraal niveau;
 • de coördinatie van beleidsdomeinoverschrijdende thema's zoals transitiethema's VO, 2050, circulaire economie, bio-economie, landbouw en gezondheid;
 • de inhoudelijke coördinatie en opvolging van de thema's voedselverliezen, (agro)voeding(scomplex);
 • het verzorgen van de juridische ondersteuning, inclusief overheidsopdrachten en staatssteun;
 • het opvolgen van de marktsituatie van de verschillende landbouwsectoren die relevant zijn voor Vlaanderen;
 • het verdedigen van het landbouwbeleid en de afstemming ervan met alle andere Vlaamse beleidsvelden met prioriteit voor ruimte, leefmilieu, energie, innovatie en onderzoek;
 • het omgevingsbeleid inclusief het verlenen van adviezen over natuur- en omgevingsdossiers;
 • de dossierbehandeling van de exclusieve bestuurlijke geldboeten en de dwangbevelen, vermeld in hoofdstuk 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
 • de beleidsvoorlichting, met uitzondering van de technisch inhoudelijke advisering van de GMO groenten en fruit;
 • de opvolging en de subsidiëring van de werking van de praktijkcentra;
 • het beleid op het vlak van landbouwinnovatie en -onderzoek op het niveau van de Vlaamse overheid, het beleidsdomein Landbouw en Visserij en het departement, behalve niet-bedrijfsgebonden onderzoek en maatregelen in de bevoegde operationele afdelingen;
 • de opmaak van sectorrapporten en beleidsstudies over landbouw en visserij, inclusief het datagedeelte LMN rond kwaliteitscontrole, de gegevens verzamelen en verwerken in rapporten;
 • het kennismanagement van de materieaangelegenheden;
 • een integrale duurzame aanpak van het zeevisserijbeleid, inclusief de Permanente Vertegenwoordiging en het operationele programma, de controle, de data, het FIVA, het EFMZV en het Fonds voor Scheepsjongeren;
 • het aquacultuurbeleid;
 • de inhoudelijke bepaling van de materiecommunicatie van ABCO.

Structuur

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving bestaat uit volgende diensten en teams:

 • Team Juridische Ondersteuning (Wim Stoop)
 • Dienst Landbouwbeleid en Sectoradvies (Lieve De Smit)
  • Team Plant
  • Team Dier 
  • Team Markt
 • Dienst Kennis* (Ellen Maertens)
 • Dienst Visserij (Isabel Maene)
 • Dienst Omgeving* (Danny Van den Bossche)
  • Team Lokale Advisering (Ruth Huybrechts)
  • Team Ruimte (Sam Van Vlierberghe)
  • Team Milieu (Maayke Keymeulen)

*heeft ook een buitendienst in elke Vlaamse provincie

Organogram Beleidscoördinatie en Omgeving 2 maart 2021

Buitendiensten

Voor een vraag over uw individueel dossier, neem contact op met de buitendienst in uw provincie. Raadplegingen in de buitendiensten zelf kan enkel na voorafgaande afspraak:

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 20 | Fax 016 66 61 01 | adviesvraag.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

Antwerpen
Vlaams Administratief Centrum - Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 70 | Fax 03 224 92 51 | adviesvraag.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 84 | Fax 011 74 26 99 | adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 28 40 | Fax 09 276 28 45 | adviesvraag.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 77 10 | Fax 050 24 76 91 | adviesvraag.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Zeevisserij: Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Contactgegevens buitendiensten Landbouwmonitoringsnetwerk

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 00 | Fax 016 66 61 01
Gerry Spelmans | gerry.spelmans@lv.vlaanderen.be

Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 59 | Fax 03 224 92 51
Gerrit Smets | studies.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 77 | Fax 011 74 26 99
Mieke Fastré | mieke.fastre@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 28 80 | Fax 09 276 28 45
Frederic Vanwingene | frederic.vanwingene@lv.vlaanderen.be 

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 76 90 | Fax 050 24 76 91
Carine Deriemaecker | carine.deriemaecker@lv.vlaanderen.be