Inkomenssteun

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 75 10 | Fax 02 552 75 11 | tanja.hendrickx@lv.vlaanderen.be

Voor concrete vragen over uw steunaanvragen en betalingen, of voor meer informatie over inkomenssteun voor landbouwers kan u terecht bij de buitendienst van uw provincie.

Afdelingshoofd: JOS DE SMEDT

Opdrachten

De afdeling Inkomenssteun behoort zowel tot het departement als tot het Vlaams Betaalorgaan en staat in voor:

 • Beleidsvoorbereiding en het beheer van de steunmaatregelen die op Europees en Vlaams niveau voor de landbouw en visserij worden genomen.
 • De maatregelen en processen situeren zich in hoofdzaak in het domein van de directe inkomensondersteuning aan landbouwers. Hieronder vallen de basisbetaling, gebaseerd op betaalrechten, de steun voor jonge landbouwers en de vergroeningspremie.
 • Beleidsvoorbereiding en het beheer van maatregelen met betrekking tot de gekoppelde steun (premie voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie voor het produceren van vleeskalveren)
 • Beleidsvoorbereiding en het beheer van de agromilieumaatregelen, waaronder steun voor mechanische onkruidbestrijding, steun voor vlinderbloemige gewassen, steun voor biologische landbouw, steun voor gebruik van verwarringstechniek in de fruitteelt, steun voor boslandbouw en andere….
 • Beleidsvoorbereiding en uitvoering van de beleidsacties voor biologische landbouw
 • Beleidsvoorbereiding en het beheer van de dossiers in het kader van tussenkomst van het landbouwrampenfonds

Structuur

De afdeling Inkomenssteun is zowel onderdeel van het Departement Landbouw en Visserij als van het Vlaams Betaalorgaan, en bestaat uit volgende diensten :

 • Dienst Beleid (Jos De Smedt)
 • Dienst Aangiftes (Ruben Fontaine)
 • Dienst Controles (Kristof Vanoost)
 • Dienst Berekeningen (Anja Bockstal)
 • Buitendienst Antwerpen (Kristien Vaes)
 • Buitendienst Vlaams-Brabant (Lieve Robijns)
 • Buitendienst West-Vlaanderen (Marian Van den Bossche)
 • Buitendienst Oost-Vlaanderen (Katrien Billet)
 • Buitendienst Limburg (Lieve Put)

Organogram afdeling Inkomenssteun

Buitendiensten

De buitendiensten staan in voor de dossierbehandeling en voor de uitvoering van de controles op de bedrijven die door hen worden beheerd. Per provincie is er één buitendienst.

In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Departement Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Departement zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.

Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.

De buitendiensten zijn bereikbaar:
- telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
- bezoekuren: alle werkdagen
- voormiddag open van 9.00 uur tot 12.00 uur
- namiddag enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 uur en 16.00 uur

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 40 | Fax 016 66 61 41 | inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
Lieve Robijns

Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 00 | Fax 03 224 92 01 | inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be
Kristien Vaes

Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 50 | Fax 011 74 26 69 | inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
Lieve Put

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 29 00 | Fax 09 276 29 05 | inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Katrien Billiet

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 76 20 | Fax 050 24 76 01 | inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Marian Van Den Bossche