Inkomenssteun

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 75 10 | Fax 02 552 75 11 | tanja.hendrickx@lv.vlaanderen.be

Voor concrete vragen over uw steunaanvragen en betalingen, of voor meer informatie over inkomenssteun voor landbouwers kan u terecht bij de buitendienst van uw provincie.

Afdelingshoofd: LOES LYSENS (afdelingshoofd ad interim: RUBEN FONTAINE)

Opdrachten

De afdeling Inkomenssteun behoort zowel tot het departement als tot het Vlaams Betaalorgaan en staat in voor:

 • het beleid en de praktische implementatie en uitvoering van de maatregelen van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid en van het Vlaamse landbouwbeleid op het vlak van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers;
 • het beleid en de praktische implementatie en uitvoering van de steun voor agromilieu- en klimaatmaatregelen voor landbouwers;
 • het beleid en de praktische implementatie en de uitvoering van biologische landbouwmaterie als geheel;
 • het beleid en uitvoering van risicobeheersing, oa door de brede weersverzekering en andere crisismaatregelen;
 • het beleid en de praktische implementatie en uitvoering van de steun voor wildschade;
 • het beleid, de dossierbehandeling en de controle van subsidiemaatregelen ten voordele van GGO, genetische diversiteit, inclusief de FAO-rapportering, Nagoyaprotocol, BOB, BGA, inclusief het kwaliteitslabel voor wijn en de Erkenningscommissie Wijn;
 • het inhoudelijke beheer van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij;
 • op vlak van plantaardige kwaliteit: instaan voor het beleid rond de kwaliteit van het plantaardig vermeerderingsmateriaal. De afdeling is verantwoordelijk voor de rassenlijst van landbouw- en groentegewassen en organiseert en coördineert de controle op de wettelijke vastgelegde kwaliteitsgaranties voor plantaardig vermeerderingsmateriaal en heeft aandacht voor het behoud van de genetische diversiteit.
  De afdeling voert ook de officiële kwaliteitsanalyses op zaden uit;
 • op het vlak van dierlijke kwaliteit: bijdragen tot innovatief en kwaliteitsvol uitgangsmateriaal binnen de dierlijke keten met borging en handhaving tot en met de karkasclassificatie.
  Vanuit een Europees kader waartoe wordt bijgedragen en omgezet in Vlaams beleid, waarbij eveneens visie ontwikkeld wordt op ontwikkelingen binnen de subsectoren, rekening houdend met zowel het uitgangsmateriaal maar tevens de commerciële belangen van handelsnormen tot export. Handhaving hoort hier eveneens toe met onder andere karkasclassificatie als brug tussen fokkerij en markt.

Structuur

De afdeling Inkomenssteun is zowel onderdeel van het Departement Landbouw en Visserij als van het Vlaams Betaalorgaan, en bestaat uit volgende diensten :

 • Dienst Aangiftes (Ruben Fontaine)
 • Dienst Controles (Kristof Vanoost)
 • Dienst Berekeningen (Anja Bockstal)
 • Dienst Kwaliteit (Cindy Boonen)
  • Team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal (Ann Van Essche)
  • Team Kwaliteit Dier (Wim Van Moeseke)
 • Buitendienst Antwerpen (Kristien Vaes)
 • Buitendienst Vlaams-Brabant (Lieve Robijns)
 • Buitendienst West-Vlaanderen (Marian Van den Bossche)
 • Buitendienst Oost-Vlaanderen (Katrien Billet)
 • Buitendienst Limburg (Lieve Put)

Organogram Afdeling Inkomenssteun 2019

Buitendiensten

De buitendiensten staan in voor de dossierbehandeling en voor de uitvoering van de controles op de bedrijven die door hen worden beheerd. Per provincie is er één buitendienst.

In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Departement Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Departement zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.

Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.

De buitendiensten zijn bereikbaar:
- telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
- bezoekuren: enkel op afspraak en beperkt tussen 9.00 en 12 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur

Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven (wegbeschrijving)
Tel. 016 66 61 40 | Fax 016 66 61 41 | inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
Lieve Robijns

Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen (wegbeschrijving)
Tel. 03 224 92 00 | Fax 03 224 92 01 | inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be
Kristien Vaes

Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt (wegbeschrijving)
Tel. 011 74 26 50 | Fax 011 74 26 69 | inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
Lieve Put

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Tel. 09 276 29 00 | Fax 09 276 29 05 | inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Katrien Billiet

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 76 20 | Fax 050 24 76 01 | inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Marian Van Den Bossche