Nationale strategie voor duurzame operationele programma’s

Gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit

Op deze pagina:

Nationale Strategie voor duurzame operationele programma's 2019-2023

De nationale strategie bestaat uit de vier volgende delen:

 • Deel 1 - analyse en evaluatie
 • Deel 2 - algemene strategie op basis van sterke en zwakke punten
 • Deel 3 - toepassingsjaar 2019
 • Deel 3 - toepassingsjaar 2020
 • Deel 4 - bijlagen toepassingsjaar 2019
 • Deel 4 - bijlagen toepassingsjaar 2020

Geldig vanaf 01/01/2018 voor de lopende operationele programma's

De wijzigingen in deel 3 en deel 5 naar aanleiding van onderstaande verordeningen en die geen betrekking hebben op het operationeel programma, zijn van toepassing vanaf 1/6/2017.

de gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/891 van de Commissie van 13 maart 2017 tot aanvulling van de Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de in deze sectoren toe te passen sancties en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie;

de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/892 van de Commissie van 13 maart 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit.

Deel 1

 • Looptijd van de nationale strategie
 • Omgevingsanalyse
 • SWOT-analyse
 • Enquête
 • Evaluatie

Deel 2: Algemene strategie op basis van sterke en zwakke punten

Deel 3: Opbouw en inhoud van een operationeel programma vanaf de erkenning van een producentenorganisatie tot de controles

Deel 4 (zie hierboven)

Deel 5: formulieren

Geldig vanaf 01/01/2018 voor lopende operationele programma's

Deel 1

 • Looptijd van de nationale strategie
 • Omgevingsanalyse
 • SWOT-analyse
 • Enquête
 • Evaluatie

Deel 2: Algemene strategie op basis van sterke en zwakke punten

Deel 3: Opbouw en inhoud van een operationeel programma vanaf de erkenning van een producentenorganisatie tot de controles

Deel 4 (zie hierboven)

Deel 5: formulieren