Oproep operationele groepen - Europese Innovatiepartnerschappen - indienen tot en met 14 juni 22

Hebt u als landbouwer een innovatief idee, maar wilt u graag samenwerken met een onderzoeksinstelling? Dan zijn de Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) misschien eerder uw ding! In een operationele groep zoeken landbouwers en onderzoeksinstellingen samen naar innovatieve oplossingen voor concrete problemen of nieuwe kansen. De kennis wordt nadien breed verspreid onder landbouwers.

Operationele groepen kunnen tot en met 14 juni 2022 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Meer info op onze website bij Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen – oproep 2022.