EIP oproep 2022

Oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen via deze maatregel een innovatief idee realiseren. Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.

Hoe indienen?

Operationele groepen konden tot en met dinsdag 14 juni 2022 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond een zelf gekozen onderwerp indienen. 

Projecten werden ingediend via een aanvraagformulier waarvan in e-loket ook het sjabloon ter beschikking is. Verdere toelichting bij de oproep staat in de bijhorende handleiding bij het indienen van een projectvoorstel voor Europees Innovatiepartnerschap (EIP) - Operationele groepen.

Raadpleeg de handleiding bij het indienen van Europees Innovatiepartnerschap (EIP) - Operationele groepen via het e-loket om een EIP-project of een betalingsaanvraag voor een goedgekeurd EIP-project in te dienen via het e-loket.

De voorstellen moesten ingediend worden via e-loket, dat opengesteld werd vanaf 19 april. Dien uw EIP-projectaanvraag in via de tegel 'Europees Innovatiepartnerschap (EIP)' op het e-loket.

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de projectcoördinator en indiener is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dan moet u uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren. Mail ons via operationelegroepen@lv.vlaanderen.be indien de termijn verstreken is. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum uw werknemer, die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket. 

Uitvoeringsperiode projecten

De uitvoeringsperiode van de projecten is maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2023 en ten laatste op 1 april 2023. De projecten lopen uiterlijk tot 31 maart 2025.

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep VLIF Projectsteun voor innovaties.

Delen: