Wat zijn operationele groepen?

In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek/opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het is een ondernemersgedreven samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere (KMO) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, branche-organisaties,… 

In het Vlaams strategisch GLB plan 2023-2027 wordt steun voorzien voor het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) in projecten van EIP-innovatie. Maar ook de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren omtrent onder andere nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren kan een manier zijn om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen. EIP-Samenwerkingsprojecten kunnen hieraan bijdragen. Indien de creatie van een nieuw samenwerkingsproject zich nog in een pril stadium bevindt, is er mogelijkheid om het voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

De projecten EIP-innovatie en EIP-samenwerking lopen maximum 2 jaar en een project EIP-samenwerking voorbereiding maximum 1 jaar.

Momenteel loopt er geen nieuwe oproep.

Via onderstaande links kunt u de gesubsidieerde projecten van vorige oproepen terugvinden:

Bekijk het filmpje EIP-Agri Operationele groepen: Samenwerken om te innoveren (tekst filmpje EIP-Agri Operationele groepen) of onderstaande infographic 'Hoe bouw je een Operationele Groep op?'

Hoe bouw je een operationele groep op? 1 Identificeer je idee of probleem 2 Ontwerp het proces om het idee te testen of het probleem op te lossen 3 Vind de juiste partners om het te laten uitwerken 4 Bouw een stappenplan met doel, tijdpad, budget enz. 5 Vind financiering en stuur het projectplan in 6 Verspreid de resultaten. Hoe kan EIP je helpen? Via de website en andere instrumenten.

logo VRN medegefinancierd door de EU
Delen: