EIP oproep 2023

In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek/opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, adviseurs, onderzoekers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, andere (KMO) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, branche-organisaties, … 

Innovatie is mogelijk door het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) in projecten van EIP-innovatie. Maar ook de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren rond economische, ecologische of sociale doelen is mogelijk. Dat kan gaan over nieuwe wijzen van vermarkten, het gezamenlijk realiseren van bepaalde milieudoelstellingen zoals water- of energiebesparing, biodiversiteit, … Dit kan in projecten van EIP-Samenwerking. Indien de creatie van een nieuw samenwerkingsproject zich nog in een pril stadium bevindt, is er de mogelijkheid om het voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

In de oproep 2023 kan het onderwerp van het projectvoorstel vrij gekozen worden. Bij het thema EIP-samenwerking worden bijkomend volgende twee sub thema’s opengesteld in het kader van de voedseldeals:

  • Samen werken aan eerlijke prijsvorming en echte prijzen,
  • Gezonde, duurzame en betaalbare voedselpatronen aanmoedigen via diverse catering-settings.

De uitvoeringsperiode van projecten van EIP-Innovatie en EIP-Samenwerking is maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2024 en ten laatste op 1 juli 2024. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2026. 

De uitvoeringsperiode van projecten EIP-Samenwerking voorbereiding is maximaal één jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2024 en ten laatste op 1 juli 2024. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2025. 

Geselecteerde operationele groepen projecten

De projecten lopen gedurende twee jaar tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2026.

Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) – operationele groepen 2023
Project Coördinator
Franchise in de korte keten: Korte Keten boeren & Franchise, kunnen ze elkaar inspireren en versterken? Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
ZOBIO: Bioboeren en Zorginstellingen samen catering Bioforum
GraanWaardig: samenwerking oude graansoorten Flanders' FOOD 
Tweespan: Lokale bioeiwitketen vanuit Tweespan Biograno-LVEB Bioforum 
Aardboogst: Aardbeioogstvoorspelling met AI en modellering Proefcentrum Fruitteelt
Basta! Samenwerking voor agro-ecologische en 100% Belgische pasta keten Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
DIPA: Diversificatie teelt pastinaak en ajuin Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
Korte Keten Oost-Vlaanderen: Gecentraliseerde logistiek en transport Korte Keten Oost-Vlaanderen De Wassende Maan CV
Duurzame samenwerking voor innovatieve teelten: Op weg naar een duurzame samenwerking voor innovatieve teelten via diverse catering-settings Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Tackle Pear Decline: Aftakelingsziekte pear decline: een tikkende tijdbom onder de Vlaamse perenteelt? Proefcentrum Fruitteelt
PolderOntploegd: Niet-kerende grondbewerkingen in de Polder Inagro
Zeogoat: Gangbare en biologische melkgeitenhouders samen op zoek naar het potentieel van zeoliet voor ammoniakreductie Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
Akkerbouw Directzaai: Akkerbouwers verkennen potentieel van directzaai Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Schapenbegrazing tussen natuur en landbouw, naar een rendabel en circulair bedrijfsmodel INBO
Sensor-PAR-aat: Efficiënter gebruik water en energie tomaten PAR Proefcentrum Hoogstraten
Bloemen zonder woelen: samen struikelblokken wegmaaien ten voordele van bloemenranden en biodiversiteit in de fruitteelt Proefcentrum Fruitteelt
Toast KanLokaal: Evaluatie van on farm toastingstechnieken om gebruik van lokale eiwitbronnen in veevoeders mogelijk te maken Inagro
VALOBAT: Valorisatie reststromen bataat Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
MonEntero - Enterococcus spp. op braadbedrijven monitoren met behulp van een innovatief bemonsteringsprotocol Dierengezondheidszorg Vlaanderen
PeaPact²: Opschaling van de lokale keten van gele erwt o.b.v. eerlijke waardeverdeling HOGENT 
Vlaamse Eiwitboeren Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
KL.VAR.KETEN.Footprint: Opzet van een gevalideerd en performant carbon footprint systeem voor de Vlaamse varkensbranche met “Klimrek” als basis voor de primaire productie PORK.be
Delen: