EIP oproep 2023

In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek/opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, adviseurs, onderzoekers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, andere (KMO) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, branche-organisaties, … 

Innovatie is mogelijk door het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) in projecten van EIP-innovatie. Maar ook de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren rond economische, ecologische of sociale doelen is mogelijk. Dat kan gaan over nieuwe wijzen van vermarkten, het gezamenlijk realiseren van bepaalde milieudoelstellingen zoals water- of energiebesparing, biodiversiteit, … Dit kan in projecten van EIP-Samenwerking. Indien de creatie van een nieuw samenwerkingsproject zich nog in een pril stadium bevindt, is er de mogelijkheid om het voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

In de oproep 2023 kan het onderwerp van het projectvoorstel vrij gekozen worden. Bij het thema EIP-samenwerking worden bijkomend volgende twee sub thema’s opengesteld in het kader van de voedseldeals:

  • Samen werken aan eerlijke prijsvorming en echte prijzen,
  • Gezonde, duurzame en betaalbare voedselpatronen aanmoedigen via diverse catering-settings.

Hoe indienen?

Operationele groepen kunnen tot en met vrijdag 15 september 2023 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond een zelfgekozen thema en onderwerp indienen. 

Projecten worden ingediend via het e-loket via een Aanvraagformulier waarvan in e-loket ook het sjabloon ter beschikking is samen met een sjabloon Budgetbeheer EIP project - 2023. Verdere toelichting bij de oproep staat in de Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP)- operationele groepen - 2023 en in de Handleiding voor het uitvoeren van een project Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) - operationele groepen 2023.

De voorstellen worden ingediend via e-loket. Dien uw EIP-projectaanvraag in via de tegel 'Europees Innovatiepartnerschap (EIP)' op het e-loket. In de Handleiding bij het indienen en uitvoeren van EIP-projecten via het e-loket – oproep 2023 vindt u de praktische informatie om via het e-loket een EIP-projectvoorstel op te laden.

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de promotor/aanvrager is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dan moet u uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren. Mail ons via operationelegroepen@lv.vlaanderen.be indien de termijn verstreken is. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum uw werknemer, die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket. 

Uitvoeringsperiode projecten

De uitvoeringsperiode van projecten van EIP-Innovatie en EIP-Samenwerking is maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2024 en ten laatste op 1 juli 2024. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2026. 

De uitvoeringsperiode van projecten EIP-Samenwerking voorbereiding is maximaal één jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2024 en ten laatste op 1 juli 2024. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2025. 

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep VLIF Projectsteun voor innovaties en Demonstratieprojecten.

Delen: