Controle uitgangsmateriaal

Controle uitgangsmateriaal siergewassen

Op deze pagina:

Onderverdeling houtige siergewassen - niet houtige siergewassen

De taak van de het departement Landbouw en Visserij ten aanzien van het teeltmateriaal van siergewassen bestaat voornamelijk in de implementatie van de EG-regelgeving die de nadruk legt op de regelmatige controle van de productiebedrijven en op de zorg die deze bedrijven besteden om degelijk en rasecht teeltmateriaal in de handel te brengen.

Formulieren

Mededeling

Algemeen controlereglement siergewassen

Praktische schikkingen betreffende het aanrekenen van retributies bij de handel en keuring van teeltmateriaal voor bosbouw, fruitteelt, sierteelt, wijnbouw en groenteteelt  (1 juni 2018)

Wetgeving

Europese regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde Europese regelgeving raadplegen. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

  • BASIS:
    Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving opzoeken:

website (nieuw venster): https://codex.vlaanderen.be/

 

  • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, B.S. 12 september 2013.

Contact

Voor vragen over controle uitgangsmateriaal van siergewassen kan u steeds terecht bij:

Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven
Tel. 0479 97 20 95
Marleen Sevenants
e-mail: marleen.sevenants@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be