Praktijkgids Landbouw en Natuur

Natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!

Beschikbare modules:

Op deze pagina:

cover praktijkgids landbouw en natuurDoel van de praktijkgids

Landbouw en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Veel biodiversiteit is afhankelijk van landbouw en landbouwlandschappen, denk maar aan weide- en akkervogels. Omgekeerd kan biodiversiteit u als landbouwer heel wat voordelen opleveren: nuttige insecten helpen plagen bestrijden zodat u minder gewasbeschermingsmiddelen moet inzetten, een gezond bodemleven draagt bij aan een vruchtbare bodem …

Agrarisch natuurbeheer of de zorg voor (meer) agrobiodiversiteit kan een manier zijn om uw bedrijf te verbreden en op die manier een alternatief inkomen te verwerven. De zorg voor natuurelementen op uw bedrijf kan u bovendien ook veel voldoening en fierheid bieden, en dit straalt af op het imago van uw bedrijf én van de sector.

Zorgzaam omspringen met de aanwezige natuurwaarden en de agrobiodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam ondernemerschap. Toekomstgericht ondernemen betekent dan ook rendabel produceren met respect voor milieu, natuur en (agro)biodiversiteit.

Als landbouwer heeft u heel wat mogelijkheden om de zorg voor natuurwaarden en agrobiodiversiteit te integreren in een moderne, rendabele bedrijfsvoering. Met de praktijkgids Landbouw en Natuur willen we u helpen om hiermee praktisch aan de slag te gaan.

Deze praktijkgids wil u zo objectief en volledig mogelijk te informeren over dit thema. Op die manier kan u als toekomstgericht ondernemer zelf de keuze maken welke initiatieven haalbaar zijn in uw bedrijfsvoering.

De praktijkgids probeert een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Hoe kan ik natuurwaarden creëren of beheren op en rond mijn bedrijf?
  • Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing en hoe ga ik hiermee om?
  • Hoe ga ik op vrijwillige basis nog een stap verder?
  • Hoe pas ik dit in mijn bedrijfsvoering in ?
  • Wat kost mij dit inzake arbeid en tijdsinvestering?
  • Kan ik een vergoeding krijgen voor de inspanningen die ik lever?

Bijlagen:

Begrippenlijst

Figurenlijst (74 kB, 10 januari 2013)

Tabellenlijst (81 kB, 10 januari 2013)

Afbeeldingenlijst (92 kB, 10 januari 2013)

Voor informatie:

Landbouw en natuur, agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit en bos

Nicole Van Duyse | nicole.vanduyse@lv.vlaanderen.be | Tel. 02 552 73 52
Tuur Jena | tuur.jena@lv.vlaanderen.be | Tel. 02 552 75 51