Richtwaarden voor aanmaakwater

Aan welke kwaliteit moet het aanmaakwater voldoen bij het gebruik van drainwater?

Een overzicht van de algemene richtwaarden voor de waterkwaliteit van het aanmaakwater bij hergebruik van drainwater, is weergegeven in onderstaande tabel en raadpleegbaar in de brochure Recirculatie van water in de glastuinbouw (2006). 
Om de kwaliteit van het aanmaakwater na te gaan wordt regelmatig een standaard wateranalyse uitgevoerd waarbij behalve de zuurtegraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC), ook de concentratie aan hoofd- en spoorelementen geanalyseerd wordt.

Richtwaarden voor de kwaliteit van aanmaakwater bij hergebruik van drainwater voor pH en EC

Parameter

Richtwaarde

pH

> 5,0

EC bij 25 °C

< 0,55 mS/cm

(Bron: brochure Recirculatie van water in de glastuinbouw, 2006)

Richtwaarden voor de kwaliteit van aanmaakwater bij hergebruik van drainwater per chemisch element (Bron: brochure Recirculatie van water in de glastuinbouw, 2006)

Element

Concentratie in mmol/l

Concentratie in mg/l

Kalium (K+)

< 2,0

< 78

Magnesium (Mg++)

< 0,5

< 12

Calcium (Ca++)

< 2,0

< 80

Natrium (Na+)

< 0,5

< 11

Ammonium-N (NH4-N+)

< 0,5

< 7

Silicium (Si)

< 0,4

< 11

Nitraat-N (NO3-N-)

< 0,5

< 7

Fosfor (P-)

< 0,5

< 15

Chloriden (Cl-)

< 0,5

< 18

Sulfaten (SO4--)

< 0,5

< 48

Bicarbonaten (HCO3-)

< 4,0

< 244

IJzer (Fe++)

< 11

< 0,6

Mangaan (Mn++)

< 10

< 0,5

Koper (Cu++)

< 1

< 0,063

Zink (Zn++)

< 5

< 0,3

Boor (B)

< 25

< 0,3

Molybdeen (Mo)

< 0,5

< 0,05

Een vergelijking van de ontledingsuitslag van het aanmaakwater met de richtwaarden uit bovenstaande tabel, laat toe de geschiktheid van het water voor een teelt te beoordelen. Voor specifieke teelten is het mogelijk dat de normen voor waterkwaliteit nog strenger zijn. Omdat bepaalde elementen accumuleren, zijn de eisen voor het aanmaakwater strenger bij hergebruik van drainwater dan bij niet-hergebruik. De herkomst van het water is bepalend voor de kwaliteit.