Omgaan met spuistroom

Waar moet ik naartoe met onbruikbaar drainwater of spuistroom afkomstig uit de sierteelt in openlucht?

Spuistroom is het overtollige voedingswater dat afkomstig is van de teelt van planten en dat niet hergebruikt wordt. Volgens de Vlarem II-wetgeving mag die spuistroom niet geloosd worden als de spuistroom niet voldoet aan de waterkwaliteitsnormen uit de Vlarem-wetgeving. Rietvelden kunnen ingezet worden voor stikstofverwijdering uit spuistroom. Fosfor kan met rietvelden iets moelijker uit het water verwijderd worden. Hiervoor moet een extra stap toegevoegd worden. Aan de hand van ijzerslakken is het mogelijk om fosfor te laten neerslaan.

Vaak bestaat over rietvelden de misvatting dat daarvoor heel veel ruimte nodig is. Doorgaans is de hoeveelheid spuistroom bij hergebruik van drainwater niet zo groot. Rietvelden zijn niet geschikt als ontsmettingsinstallatie bij het hergebruik van drainwater.

De werking van de rietvelden is voor spuistroom enkel optimaal tijdens de zomermaanden. Dit betekent dat de spuistroom van de wintermaanden moet gestockeerd worden en in de zomermaanden kan worden verwerkt. Daarom zijn rietvelden vooral geschikt voor teelten met een hoge voedingsbehoefte in de zomer en een laag meststofverbruik in de winter. Extern toedienen van een extra koolstofbron verbetert de werking.

Een tweetrapsrietveld opgebouwd uit een percolatierietveld gevolgd door een wortelzonerietveld zorgt voor een goed stikstofverwijdering uit spuistroom. Het percolatierietveld zorgt voor de omzetting van ammonium naar nitraat en in het wortelzonerietveld wordt het nitraat omgezet naar stikstofgas.

Foto tweetrapsrietveld

foto Tweetrapsrietveld
Bron: PCS