Prijs- en marktinfo runderen

Op deze pagina vindt u de marktprijzen van de belangrijkste producten, alsook relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens,...). Onderaan vindt u ook een link naar de marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector.

Marktprijzen rundersector

Marktinfo rundersector

Index vereenvoudigde brutomarge rundvlees (website FOD Economie - nieuw venster)

EU Meat Market Observatory (externe website, nieuw venster)
De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de rundersector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.

Disclaimer runderprijzen

De vermelde karkasprijzen zijn geen officiële verkoopsprijzen. Wat hier wordt vermeld, zijn gestandaardiseerde verkoopsprijzen van slachthuizen en grossisten, omgezet naar aanbiedingsvorm 0 en transportkost van 2% zoals bepaald in Verordening 2017/1184 (waar in de praktijk aanbiedingsvorm 2 gangbaar is en een omzetting van 3% nog voorkomt). Hierdoor liggen de hier gepubliceerde prijzen dus enkele percenten lager dan de actuele prijzen.

Delen: