Prijs- en marktinfo groenten & fruit

Op deze pagina vindt u de producentenprijzen van de belangrijkste producten, alsook relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens,...). Onderaan vindt u ook een link naar de marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector.

Marktprijzen groenten en fruit

Afkortingenlijst bij prijsinformatie VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties):

  • ST: stuk
  • KG: kilogram
  • BU: bussel
  • vg: volle grond
  • se: serre

Nationale stockgegevens hardfruit

De gegevens over de stockafbouw van het hardfruit staan voortaan op onze Landbouwcijfers-website: zie stockafbouw appelen en stockafbouw peren.

Marktinfo groenten en fruit

Verslagen beheerscomité groenten en fruit

Een beheerscomité en expertenwerkgroep ondersteunt de Europese Commissie bij de uitvoerende taken die de Raad haar in overeenstemming met het Verdrag toevertrouwt. Een beheerscomité is vooral actief op het vlak van prijzen, markten en/of praktische uitvoeringsbepalingen.

EU fruit and vegetable Dashboards (externe website, nieuw venster)

De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de groenten- en fruitsector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.

Delen: