Leemstreek

Koninklijk besluit van 24 februari 1951 houdende grensbepaling van de landbouwstreken van het Rijk. (zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 juli 1953, 8 maart 1968 en 15 februari 1974)

Zuidergrens

A. Provincie Luik

 • Van de Nederlandse grens af, de westergrenzen volgen van de gemeenten Lixhe en Haccourt, van Haccourt de oude Visébaan bij het vertrekpunt van de zuidergrens van de gemeente Haccourt tot aan de steenweg Tongeren-Luik
 • van Luik af de westergrenzen volgen van de gemeenten Glain en Montegnée. Vervolgens, de grote baan Luik naar Voroux-Goreux tot aan het kruispunt van Haute-Valise
 • dan de wegen van Haute-Valise naar Diérin-Patar, van Diérin-Patar naar La Halette en van hier naar de kerk van Hozémont langsheen het park van het kasteel.
 • Van de kerk van Hozémont af, de buurtspoorweg naar Saint-Georges volgen tot aan de westergrens van de gemeente Horion-Hozémont
 • naar het zuiden toe langsheen de grens van Horion-Hozémont en van Gleixhe gaan tot aan de weg die loopt in de richting van de kerk van Stockay (gemeente Saint-Georges).
 • Vanaf de kerk van Stockay zich naar het kasteel van Jehay-Bodegnée richten, dwars door de agglomeratie van Stockay. Aan de hoeve van Magueule zuidwestwaarts de grote baan Odeur-Amay nemen, tot aan de grens van de gemeenten Jehay-Bodegnée, en van Amay op de plaats genaamd Trois pierres. Deze grens noordwestwaarts volgen, voorbij het verbindingspunt van de grenzen der gemeenten Amay, Villers-le-Bouillet en Jehay
 • noordwaarts de grens van deze twee laatste gemeenten volgen, dan de grens van Fize-Fontaine en van Villers-le-Bouillet tot aan de baan die deze twee laatste gemeenten verbindt op de plaats genaamd Buisson Chabot. Deze baan zuidwestwaarts volgen
 • Villers-le-Bouillet doorgaan, voorbij de vroegere tramhalte gaan, aan het Croix Chabot en zich zuidwestwaarts begeven voorbij de kapel van Vinalmont
 • de weg Hoei-Tienen oversteken. De weg naar Wanzoul volgen, die rechts afgezoomd is door de hoeven Sainte-Anne en Pont du Soleil.
 • Van Wanzoul zich naar Moha begeven tot aan de grens van de gemeenten Vinalmont en Moha. Deze grens noordwestwaarts volgen tot aan de beek du Fond du Roua. Deze beek stroomopwaarts volgen tot aan de grote baan Hoei-Tienen, deze oversteken en de grens volgen der gemeenten Vinalmont, Warnant-Dreye en le Ry de Pralle noordoostwaarts tot aan het derde kruispunt
 • hier de weg nemen die noordwaarts loopt naar de kapel van Warnant, langs les Six Chemins. Van de kapel van Warnant rechts gaan naar Fize-Fointaine. Aan het derde kruispunt de weg links nemen en La Bouriotte bereiken.
 • Rond de boom van La Bouriotte gaan en westwaarts de noordelijke grens volgen van Warnant tot aan de weg die Warnant, Vaux en Borset verbindt. Van Vaux en Borset zich naar het kasteel van Vieux Waleffe begeven. Van dat kasteel zich naar Hosdent begeven, de grote baan Hoei-Tienen oversteken aan de 12e paal en verder gaan in de richting van Calvaire
 • westwaarts tot aan de grens der gemeenten Fallais en Latinne.
 • Deze grens zuid-zuidwestwaarts volgen, zich dan naar het station van Fallais begeven
 • de overweg oversteken en naar Marneffe opklimmen tot aan de kapel Sainte-Anne
 • vanaf deze zich zuidwestwaarts begeven en de eerste weg rechts nemen die naar het stenen kruis leidt
 • vandaar verder gaan naar 't westen, langs de aardeweg tot aan de kapel van de Crucifix te Oteppe.
 • Vandaar verder westwaarts gaan langs de veldweg van Vissoul naar Lamontzée die, vanaf de grens van Lamontzée, Thier Eglette genoemd wordt
 • deze laatste komt uit op de baan Hoei-Burdinne die men zuidwaarts over 250 m moet volgen
 • vervolgens de westelijke grens van Oteppe volgen, achtereenvolgens voorbij de Haye Couret, de weg naar Rindefosse en de beek van Zondé.

B. Provincie Namen

 • Noordergrens van Hingeon, zuidergrens van Franc-Warêt, noordergrens van Gelbressée tot aan de weg van Franc-Warêt. Van in de gemeente Marc hovelette de weg van Franc-Warêt volgen tot aan de hoeve Lambert en van hier de weg naar de kerk van Marc hovelette tot aan het kruispunt van die weg met een veldweg naar de Sint-Rochuskapel
 • die veldweg volgen tot aan zijn kruispunt met de weg naar Tillier, vervolgens die laatste tot aan de kerk van Marc hovelette. Van hier, de weg volgen naar Warêt-la-Chaussée tot aan de dreef van het kasteel, vervolgens die dreef tot aan de weg "Basse-Chaussée" en die weg tot aan de grens van Marc hovelette en van Cognelée, vervolgens die grens tot aan het bosje Delplace en van dit punt de weg naar de hoeve van Pierre Côme
 • van die hoeve uit, de buurtspoorweg volgen tot aan de grens van Champion en van Marc hovelette
 • de noordergrens van Champion, van Vedrin, het zuiden van Emines, de zuidergrens van Rhisnes tot aan de verbinding ervan met de baan Namen-Brussel, die baan tot aan de weg van Rhisnes naar Suarlée, die weg tot aan de stilstand van de buurtspoorweg "Au Café des Trois Marronniers"
 • van dit punt uit de buurtspoorweg volgen in de richting van Fleurus tot aan de grens van de provincie.

C. Provincie Henegouwen

 • De Franse grens volgen tot Erquelinnes, dan de weg van Jeumont naar Solre-sur-Sambre tot aan het kruispunt van de baan Bergen naar Beaumont
 • die baan tot aan de mijlpaal 25, dan de weg naar Hante-Wihéries, die weg volgen tot aan de eerste weg links, dan die weg tot aan de baan naar Solre, die baan tot aan de brug van Hante. Van die brug naar de hoeve van Dansonpenne langs de kapel (punt 163,3) en voorts tot aan de hoeve Dansonpenne, dan afzakken naar Strée langsheen de vroegere noordergrens van het bos van Fontaine-Valmont en van Strée langs de plaats Culot du Bois tot de plaats Trieu du Chêne, dan afzakken van Strée langs de weg in de richting van Charleroi tot aan de baan van Beaumont, die baan overschrijden en Strée doortrekken in de richting van Clermont langs l'Ermitage
 • Clermont doortrekken en de weg volgen tot Castillon (Namen)
 • de weg volgen naar Berzée (via Mertenne en Rognée) tot aan de noordergrens van Rognée
 • vervolgens deze grens volgen van oost naar west tot aan haar kruispunt met het voetpad van Rognée naar Cour-sur-Heure. Dit pad volgen en verder de erop volgende weg tot aan de zuidergrens van Cour-sur-Heure.
 • Zich richten van Berzée naar Marbaix langs de westergrens van Cour-sur-Heure tot aan haar kruispunt met de weg in de richting van de hoeve van Fleurenchamp. Van dit punt uit zich richten naar Marbaix, langsheen de hoeve van Fleurenchamp en de Grote Vijver, de weg overschrijden van Ham-sur-Heure naar Marbaix, dan voorbij de kapel "Les Trois-Arbres" en voorts tot aan de fontein Saint-Pierre, vervolgens naar het bos van de Prins tot aan het kruispunt van de weg van Marc inelle op Gozée
 • de grens van het bos van de Prins en die van het bos "de la Grattière" volgen tot aan het punt 195 (kruispunt van de weg van Leernes)
 • vervolgens de weg langsheen het bos van de abdij alover de plaats "Le Chêne" tot aan het kruispunt van de baan Thuin op Gozée
 • die baan volgen naar Thuin toe tot aan de eerste weg links, die weg op en dan degene die voorbij de hoeve de la Corbeillerie loopt
 • dan doorheen het bos van Reumont tot aan Reumont. Aan de vier wegen, de weg rechts tot aan de baan Thuin naar Thuillies, die baan volgen naar Thuillies toe tot aan de baan van Beaumont
 • die baan in de richting Beaumont volgen tot aan het kruispunt ervan met de zuidergrens van de gemeente Biesme-sous-Thuin, dan die gebiedsgrens volgen die gevormd is eerst uit de Biesme dan uit de baan die van Thuillies langs La Raperie komt
 • ter plaats genoemd "Trieu-Michot", de weg volgen die naar de kapel Maréchal leidt, van die kapel uit de baan volgen naar Biercée toe, tot aan de plaats genoemd "Grands-Chemins", links inslaan en de weg volgen naar "La Barrière" op de weg van Lobbes. Deze weg oversteken en de weg naar Erquelinnes volgen tot op de heuvelkom, vervolgens de lijn van de heuvelkom volgen tot aan de Samber te Fontaine-Valmont, vervolgens de Samber, tot aan de sluis van "La Buissière", van hier naar Sars-la-Buissière. Te Sars, de weg volgen naar Sars (weg naar Bergen) naar het kruispunt met de wegen van Rouveroy en van Merbes, die weg inslaan naar Binche toe tot aan de weg van Buvrinnes (ter hoogte van Pincemaille). Te Buvrinnes, het gaanpad inslaan van Trieux naar de baan Charleroi-Bergen, tot aan die baan, die baan volgen op een afstand van 1 kilometer in de richting van Charleroi, vervolgens in de richting van Anderlues-Plein-Chêne langs de weg van Ansuelle.
 • Van de plaats "Plein de Chênes", de weg volgen tot aan de plaats "Hougarde", de weg volgen naar het gehucht Wespes, naar le Fond-des-Veaux tot aan Landelies, dan langsheen de Samber langs de groeven van Saint-Roch tot aan het gehucht Morgnies
 • de baan Binche naar Charleroi overschrijden, de weg naar Roux langs Goutroux, het bos van Goutroux, de bossen van Monceau, Hubes en Roux, de weg volgen van Roux naar Courcelles-Motte (station), dan de weg tot Gosselies
 • van Gosselies naar Ransart, van hier naar Fleurus tot aan het kruispunt van de weg naar Vieux-Campinaire en terug de weg van Vieux-Campinaire naar Keumié (Namen) langs Lambusart.

Landbouwstreken van België:

Delen: