Landbouwimpactstudie

De landbouwimpactstudie, kortweg LIS, is een desktopanalyse waarmee een bepaald gebied op basis van beschikbare gegevens landbouwkundig wordt geanalyseerd. Het geeft indicatief de impact van een gebiedsontwikkeling weer (bijvoorbeeld door infrastructuurwerken of verkaveling) op de gekende landbouwpercelen en de agrarische bestemming.

Daarbij geeft de LIS ook waardevolle informatie over de landbouwkundige aspecten van een bepaald gebied in Vlaanderen. Hierbij geeft de LIS een beeld van het landbouwgebruik, landbouwstructuur, landbouwwaarde en landbouwkader en geeft het antwoorden op vragen zoals: hoeveel actieve landbouwers telt het gebied, hoeveel landbouwers hebben er hun bedrijfszetel, … Op vraag geeft de LIS ook budgettaire inschattingen voor gebruikersbeëindiging, gebruikerscompensatie en bij de actieve inschakeling van het gebied als overstromingsgebied.

Belangrijk is dat LIS geen nieuwe gegevens creëert, maar duiding geeft op basis van bestaande gegevens. De LIS probeert steeds zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe mogelijkheden, gegevensbeschikbaarheid en inzichten om duiding, objectiviteit en transparantie te verzekeren. Daarom worden de ervaringen meegenomen bij de ontwikkeling van een volgende versie. Zoals ze de inzichten verworven bij de Instandhoudingsdoelstellingen, het geactualiseerde Sigmaplan en andere projecten reeds verwerkte in de huidige versie.

U kan hier een LIS voor een bepaald gebied in Vlaanderen, als voorbeeld raadplegen zoals wij het gebruiken en zoals het op vraag aan een openbaar bestuur wordt overgemaakt.

Om het resultaat zo duidelijk mogelijk te interpreteren, heeft het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een duidingsdocument opgesteld. Wij raden u aan dit document door te nemen indien u uitgebreide informatie zoekt rond de mogelijkheden van LIS.

De gebruikte persoonsgegevens worden geanonimiseerd, verwerkt en sterk gegeneraliseerd weergegeven in de LIS, waardoor ze aan de geldende regels inzake gegevensbescherming voldoet. Dit werd afgetoetst met Vlaamse Toezichtscommissie.

Raadpleeg de privacygegevensverklaring van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Wenst u, als openbaar bestuur, een LIS voor één van jullie projecten, neem dan contact op met ons. Motiveer hierbij uw aanvraag, zodat we kunnen toetsen of het past in onze werking, geef de gewenste budgettaire inschattingen en geef ook de contour van het gebied (shapefile met polygoon in Lambert72 coördinaten) door.

Heeft u algemene vragen over LIS of wenst u extra informatie, dan kunt u terecht op het algemene e-mailadres info@lv.vlaanderen.be

Delen: