Praktijkgids Landbouw en Natuur

Natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!

Beschikbare modules:

 • Algemene inleiding

  Doel en opbouw van de praktijkgids.

 • Wat moet u als landbouwer doen? Wetgeving op het raakvlak van landbouw en natuur

  Als ondernemer op het platteland moeten er voor de bescherming van natuurwaarden en biodiversiteit een aantal wettelijke voorschriften gerespecteerd worden.

 • Rundvee, grasland en andere voedergewassen

  Veel biodiversiteit is onlosmakelijk verbonden aan de rundveehouderij.

 • (Kleine) herkauwers en natuur

  Verschillende mogelijkheden van de inzet van (kleine) herkauwers voor een beter natuurbehoud en de biodiversiteit.

 • Fruitteelt

  Praktijktoepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en een geïntegreerde fruitteelt voor meer duurzame ontwikkeling.

 • Erf en bedrijfsgebouwen

  Natuur integreren op het erf en in de bedrijfsgebouwen levert een bijdrage aan de biodiversiteit.

 • Sierteelt

  Mogelijkheden voor de sierteler om de biodiversiteit op en rond het bedrijf te versterken.

 • Akkerbouw

  Binnenkort beschikbaar.

cover praktijkgids landbouw en natuur

Doel van de praktijkgids

Landbouw en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Veel biodiversiteit is afhankelijk van landbouw en landbouwlandschappen, denk maar aan weide- en akkervogels. Omgekeerd kan biodiversiteit u als landbouwer heel wat voordelen opleveren: nuttige insecten helpen plagen bestrijden zodat u minder gewasbeschermingsmiddelen moet inzetten, een gezond bodemleven draagt bij aan een vruchtbare bodem …

Agrarisch natuurbeheer of de zorg voor (meer) agrobiodiversiteit kan een manier zijn om uw bedrijf te verbreden en op die manier een alternatief inkomen te verwerven. De zorg voor natuurelementen op uw bedrijf kan u bovendien ook veel voldoening en fierheid bieden, en dit straalt af op het imago van uw bedrijf én van de sector.

Zorgzaam omspringen met de aanwezige natuurwaarden en de agrobiodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam ondernemerschap. Toekomstgericht ondernemen betekent dan ook rendabel produceren met respect voor milieu, natuur en (agro)biodiversiteit.

Als landbouwer heeft u heel wat mogelijkheden om de zorg voor natuurwaarden en agrobiodiversiteit te integreren in een moderne, rendabele bedrijfsvoering. Met de praktijkgids Landbouw en Natuur willen we u helpen om hiermee praktisch aan de slag te gaan.

Deze praktijkgids wil u zo objectief en volledig mogelijk te informeren over dit thema. Op die manier kan u als toekomstgericht ondernemer zelf de keuze maken welke initiatieven haalbaar zijn in uw bedrijfsvoering.

De praktijkgids probeert een antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik natuurwaarden creëren of beheren op en rond mijn bedrijf?
 • Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing en hoe ga ik hiermee om?
 • Hoe ga ik op vrijwillige basis nog een stap verder?
 • Hoe pas ik dit in mijn bedrijfsvoering in ?
 • Wat kost mij dit inzake arbeid en tijdsinvestering?
 • Kan ik een vergoeding krijgen voor de inspanningen die ik lever?

Bijlagen

Delen: