Een praktijkgetuigenis

Een azaleabedrijf met ontsmetting en hergebruik van gietwater (2011).

Wat is de historiek van het bedrijf?

Het azaleabedrijf, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, werd in 1993 opgestart en groeide uit tot een bedrijf met 12.800 m² glazen serres, 10.300 m² plastieken serres en 14.500 m² containerveld. Alle velden op dit bedrijf zijn aangelegd volgens het klassieke systeem nl. afgedekt met landbouwfolie en daarboven een antiworteldoek. Tot een vijftal jaar geleden werd grondwater en hemelwater gebruikt om aan de waterbehoefte van de planten te voldoen.

Welke problemen gaf het gebruik van grondwater in de teelt?

Een aantal jaar geleden doken er problemen op door een te hoog gehalte aan chloriden in het grondwater. Bij de jonge azaleaplanten gaf dit tijdens de zomermaanden aanleiding tot celbarsting in de bladeren. Er werd dan gezocht naar andere waterbronnen.

Welke oplossing werd er gevonden?

Op het bedrijf keert na iedere gietbeurt gemiddeld 40% van het gietwater terug (= drainwater). Drie jaar geleden besliste de sierteler om het drainwater te gaan hergebruiken. Uit vrees voor de verspreiding van plantpathogenen bij recirculatie (vnl. Phytophthora bij azalea) werd een langzame zandfilter geïnstalleerd als ontsmettingssysteem. Door over te gaan tot recirculatie kan een aanzienlijke hoeveelheid water bespaard worden. Het volume grondwater dat jaarlijks moet opgepompt worden, werd hierdoor met gemiddeld 70% gereduceerd.

langzame zandfilter

langzame zandfilter

Hoe verlopen de waterstromen op het bedrijf?

 

Momenteel wordt op het bedrijf gebruik gemaakt van hemelwater als aanmaakwater en in zeer geringe mate wordt dit aangevuld met grondwater. In de serres gebeurt de begieting via bovenberegening, op de containerveld buiten is dit via gietwagens of een vaste beregeningssysteem. Aan het beregeningswater worden de meststoffen toegevoegd. Het overtollige giet- en drainwater van de verschillende velden wordt opgevangen en via een zeefbocht bovenop de langzame zandfilter gebracht. Door die zeefbocht wordt grof organisch materiaal uit het drainwater verwijderd (primaire zuivering). Een silo van 400 m³ doet dienst als langzame zandfilter en heeft een zandoppervlakte van 113 m². Hierdoor wordt per uur 10 m³ drainwater ontsmet. Het drainwater dat doorheen de langzame zandfilter is gepasseerd vangt de sierteler op in een 2e silo van 400 m³. Het ontsmet water wordt tijdens het gieten in de aanzuig gemengd met vers aanmaakwater. Daarna passeert het via de voedingsunit waarbij het voedingsniveau terug op peil wordt gebracht en keert het als gietwater terug naar de planten.

begieting via gietwagens

Wat zijn de ervaringen sinds de ingebruikname van de langzame zandfilter?

De bedrijfsleider is erg tevreden over zijn recirculatiesysteem. Sinds de opstart van de langzame zandfilter had het bedrijf nog geen problemen met plantpathogenen. De langzame zandfilter levert dus prima werk als ontsmettingssysteem. Het volume grondwater dat jaarlijks opgepompt moet worden is drastisch gereduceerd. Dit bevordert de plantkwaliteit en zorgt ervoor dat er minder heffingen voor grondwater betaald moeten worden. Bovendien levert recirculatie een daling op in het meststofverbruik. Door de toepassing van recirculatie moeten er jaarlijks 1/3 minder meststoffen aangekocht worden. Op dit bedrijf kan alle drainwater hergebruikt worden en dit is gunstig voor het milieu.

 

Delen: