Bioveiligheidsmaatregelen op land- en tuinbouwbedrijven

  De afgelopen jaren doken in de landbouwsector verschillende besmettelijke dier- en plantenziekten op (pseudovogelpest, Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen, vogelgriep, tomato brown rugose fruit virus op tomatenbedrijven, …).

  Vaak komt de dreiging van buitenaf en worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen, vervoersmiddelen, materieel of machines.

  Bioveiligheidsmaatregelen zijn alle maatregelen die het risico op insleep en versleep van ziektekiemen op het bedrijf beperken.

  Erfbetreders moeten zo voorzichtig mogelijk zijn en onderstaande algemene bioveiligheidsregels respecterenVolg altijd de instructies van de landbouwer op. Naast de onderstaande algemene bioveiligheidsregels kan de landbouwer bijkomende veiligheidsmaatregelen opleggen naargelang de situatie op zijn/haar bedrijf.

   

  Delen: