Erkende controleorganen en gecontroleerde bedrijven in de biologische productie

Wil u biologische producten produceren, verwerken, invoeren, opslaan of verhandelen, dan moet u uw onderneming laten controleren en certificeren door een erkend controleorgaan.

Bedrijven die enkel voorverpakte bioproducten rechtstreeks verkopen aan de consument of eindverbruiker zijn vrijgesteld van deze certificeringsplicht. En dit op voorwaarde dat deze bedrijven deze producten niet produceren, bereiden of opslaan op een plaats die geen verband houdt met het verkooppunt, of importeren, of mits zij dergelijke activiteiten (productie, bereiding met inbegrip van etikettering, opslag, import) niet aan een derde partij hebben uitbesteed. 

De in Vlaanderen gecontroleerde en gecertificeerde bedrijven vindt u in lijst van bedrijven onder controle.

serre met kruiden

Erkende controleorganen in Vlaanderen

Certisys bvba (BE-BIO-01)
Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke
Tel. 09 245 82 36
info@certisys.eu
www.certisys.eu

TÜV Nord Integra (BE-BIO-02)
Statiestraat 164 A, 2600 Berchem
Tel. 03 287 37 60 - Fax 03 287 37 61
info@tuv-nord-integra.com
www.tuv-nord-integra.com

Foodchain ID Certification (BE-BIO-03)
Rue Hayeneux 62, 4040 Herstal
Tel. 04 240 75 00 – Fax 04 240 75 10
bio.info@foodchainid.com
www.foodchainid.com

Als u van controleorgaan wenst te veranderen, meldt u dit schriftelijk aan uw controleorgaan. Binnen de 14 dagen maakt het al uw nodige gegevens over aan uw nieuw controleorgaan.

Erkende controleorganen in de EU

De lijst met de per Lidstaat erkende controleorganen en controleautoriteiten

Delen: