Controlekosten biologische productiemethode

Bio-landbouwers kunnen het vaste gedeelte van hun controlekosten terugbetaald krijgen.

Subsidievoorwaarden

 • Uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag een volledige en ontvankelijke kennisgeving gedaan hebben bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij voor bio-productie-activiteit.
 • Produceren volgens het lastenboek van de biologische productiemethode en niet geschorst zijn.
 • Geschorste bedrijven komen niet in aanmerking voor het kalenderjaar waarin de schorsing is opgelegd.
 • Beschikken over minstens één actieve exploitatie gelegen in het Vlaams Gewest.
 • De begunstigde verklaart over de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2024 in totaal minder dan 20.000 euro de-minimissteun in de landbouwsector toegekend gekregen te hebben. 

Subsidiebedrag

 • Het subsidiebedrag is beperkt tot het vaste gedeelte van de jaarlijkse controlekosten voor primaire productie, exclusief BTW.
 • Kosten voor verscherpte controles komen bijgevolg niet in aanmerking.
 • Wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • Maximaal 400 euro per kalenderjaar.

Het door de Vlaamse overheid voorziene steunbedrag is de-minimissteun, zoals bepaald in de de- minimisverordening nr. 1408/2013, voor activiteiten die verband houden met de productie van landbouwproducten. 

Meer info over de-minimissteun is te vinden op 
https://lv.vlaanderen.be/beleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimissteun
 

Subsidieaanvraag

 • In de verzamelaanvraag op de pagina ‘Bio’ onder ’Controlekosten van de biologische productiemethode’ ‘ja’ aanvinken.
 • De controleorganen geven hun facturatiegegevens rechtstreeks door aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
 • Als de landbouwer een ander bedrag dan datgene dat werd gefactureerd door het controleorgaan, wenst terugbetaald te krijgen, moet dit voor 31 oktober 2024 gemeld worden aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Subsidie combineren met andere subsidies

 • Deze subsidie is NIET combineerbaar met de steun verkregen voor de certificatiekosten voor biologische productie die wordt uitbetaald in het kader van de ‘GMO-verordening Groenten en Fruit’.
 • Deze subsidie is WEL combineerbaar met de hectaresteun voor de biologische productiemethode.

Erkende controleorganen voor de biologische productiemethode:

CERTISYS BVBA
Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke
Tel. 09 245 82 36 | Fax 081 60 03 13
www.certisys.eu | info@certisys.eu

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164, 2600 Berchem
Tel. 03 287 37 60 | Fax 03 287 37 61
www.tuv-nord-integra.com | info@tuv-nord-integra.com

FOODCHAIN ID CCERTIFICATION
Rue Hayeneux 62, 4040 Herstal
Tel. 04 240 75 00 | Fax 04 240 75 10
www.foodchainid.com | bio.info@foodchainid.com

Delen: