Controlekosten biologische productiemethode

Bio-landbouwers kunnen het vaste gedeelte van hun controlekosten terugbetaald krijgen.

Subsidievoorwaarden

 • Uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag een volledige en ontvankelijke kennisgeving gedaan hebben bij het Departement Landbouw en Visserij voor bio-productie-activiteit
 • Produceren volgens het lastenboek van de biologische productiemethode en niet geschorst zijn.
 • Geschorste bedrijven komen niet in aanmerking voor het kalenderjaar waarin de schorsing is opgelegd.
 • Beschikken over minstens één actieve exploitatie gelegen in het Vlaams Gewest.
 • De begunstigde verklaart over de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 in totaal minder dan 20.000 euro horizontale de-minimissteun toegekend gekregen te hebben.

Subsidiebedrag

 • Het subsidiebedrag is beperkt tot het vaste gedeelte van de jaarlijkse controlekosten voor primaire productie, exclusief BTW.
 • Kosten voor verscherpte controles komen bijgevolg niet in aanmerking.
 • Wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • Maximaal 400 euro per kalenderjaar.

Het door de Vlaamse overheid voorziene steunbedrag is de-minimissteun, zoals bepaald in de de- minimisverordening nr. 1408/2013, voor activiteiten die verband houden met de productie van landbouwproducten. 

Subsidieaanvraag

 • In de verzamelaanvraag op de pagina 'Premies' - 'Bio' onder 'controlekosten van de biologische productiemethode 'ja' aanvinken  en controleorgaan invullen.
 • De controleorganen geven hun facturatiegegevens rechtstreeks door aan het Departement Landbouw en Visserij.
 • Als de landbouwer een ander bedrag dan datgene dat werd gefactureerd door het controleorgaan, wenst terugbetaald te krijgen, moet dit voor 31 oktober 2022 gemeld worden aan het Departement Landbouw en Visserij.

Subsidie combineren met andere subsidies

 • Deze subsidie is NIET combineerbaar met de steun verkregen voor de certificatiekosten voor biologische productie die wordt uitbetaald in het kader van de ‘GMO-verordening Groenten en Fruit’.
 • Deze subsidie is WEL combineerbaar met de hectaresteun voor de biologische productiemethode.

Erkende controleorganen voor de biologische productiemethode:

CERTISYS BVBA
K. Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent
T 09 245 82 36 | F 081 60 03 13
www.certisys.eu | info@certisys.eu

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164, 2600 Berchem
T 03 287 37 60 | F 03 287 37 61
www.tuv-nord-integra.com | info@tuv-nord-integra.com

FOODCHAIN ID CCERTIFICATION
Rue Hayeneux 62, 4040 Herstal
T 04 240 75 00 | F 04 240 75 10
www.foodchainid.com | bio.info@foodchainid.com

Delen: