Genetische diversiteit schapen en geiten

Op deze pagina:

Naast de fokkersverenigingen die zich bezighouden met de selectie en veredeling van de gangbare en economisch belangrijke landbouw- huisdierrassen, zijn ook verenigingen erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen.

Het Steunpunt Levend Erfgoed is erkend voor het bijhouden van de stamboeken van 8 zeldzame schapenrassen en 2 geitenrassen. Zij organiseert en voert programma's uit voor de genetische verbetering en instandhouding van deze schapenrassen.

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

Organisaties

VZW Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) - Administratie (onder andere ledenbeheer en bestellingen)
Spiegel 1, 9860 Oosterzele
Tel. 09 362 74 33
info@sle.be

Voorzitter: Jan Martens
Spiegel 1, 9860 Oosterzele
Tel. 09 362 74 33
jan.martens@sle.be

Secretaris: Ann Walraevens
Hofdreef 5, 2221 Heist-Op-Den-Berg
ann.walraevens@sle.be

Financieel beheerder: Dries De Rudder 
Nieuwbaan 136, 1785 Merchtem 
Tel. 0496 35 98 71
dries.derudder@sle.be

Schapenrassen Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)

 Ardense Voskop Ardense Voskop (afbeelding, nieuw venster)

 Houtlandschaap Houtlandschaap (afbeelding, nieuw venster)

 Entre-Sambre-Et-Meuse Entre-Sambre-Et-Meuse (afbeelding, nieuw venster)

 Kempens Schaap Kempens Schaap (afbeelding, nieuw venster)

 Lakens Schaap Lakens Schaap (afbeelding, nieuw venster)

 Mergellandschaap Mergellandschaap (afbeelding, nieuw venster)

 Vlaams Kuddeschaap Vlaams Kuddeschaap (afbeelding, nieuw venster)

 Vlaams Schaap Vlaams Schaap (afbeelding, nieuw venster)

 Ouessant Ouessant (afbeelding, nieuw venster)

Castlemilk Moorit

Delen: