Prijs- en marktinfo schapen

Marktinfo schapensector

Prij­zen van klei­ne herkauwers

Beheerscomité schapensector

Een beheerscomité en expertenwerkgroep ondersteunt de Europese Commissie bij de uitvoerende taken die de Raad haar in overeenstemming met het Verdrag toevertrouwt. Een beheerscomité is vooral actief op het vlak van prijzen, markten en/of praktische uitvoeringsbepalingen.

EU Sheepmeat and goatmeat market presentations and prices 

De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de schapensector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator.

Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.

Delen: