Afrikaanse varkenspest

Sinds november 2020 is de Afrikaanse Varkenspest in ons land uitgeroeid. Toch blijft waakzaamheid geboden. Er zijn een aantal gedragsregels die de verspreiding van de ziekte kunnen helpen tegengaan:

  • Voor wie in de natuur loopt (Agentschap Natuur en Bos)
  • Voor bezoekers aan varkensbedrijven geldt:

    • Als u (mogelijk) contact hebt gehad met een everzwijn (bijvoorbeeld in het kader van de jacht), blijf dan minimum 72 uur weg van varkensbedrijven.
    • Blijf op een varkensbedrijf of een gemengd bedrijf altijd buiten de stallen (dierverblijven) die samen de zogenaamde ‘propere zone’ vormen. Dit is de zone waaruit men eventuele kiemen wil houden.
    • Blijf in de zone met vrije toegang, dit omvat bijvoorbeeld de eventuele parking, de woning en eventueel het bureel. Op sommige bedrijven is deze zone duidelijk te herkennen aan de hand van afgesloten poorten en deuren. Op veel bedrijven is de scheiding minder duidelijk. Laat bij twijfel uw voertuig achter op de openbare weg.
    • Rijd nooit het erf volledig op tot bij de stallen. Ga in geen geval zelf op zoek naar de veehouder in de stallen. Ga rechtstreeks naar de woning of het bureel. Zorg dat u het gsm-nummer bij de hand hebt om de veehouder eventueel te kunnen bellen. 

De meest recente informatie rond de Afrikaanse Varkenspest vindt u terug op:

Informatie over bioveiligheid bij varkens vindt u terug:

Contactgegevens

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Departement Omgeving

Departement Landbouw en Visserij

Varkensloket
info@varkensloket.be
contactpersoon: Sarah De Smet

Delen: