Voortplantingstechnieken varkens

Op deze pagina:

In het kader van de kunstmatige inseminatie bij varkens bepaalt de Vlaamse overheid enerzijds de zoötechnische voorwaarden waaraan de KI-beren moeten voldoen en anderzijds de administratieve voorwaarden waaronder de productie en de handel van het sperma van deze beren moet gebeuren. Het winnen en opslaan van sperma kan uitsluitend gebeuren op een erkend centrum. De exploitatie van KI-beren kan uitsluitend gebeuren op erkende centra.

Ook het gebruik van sperma is gereglementeerd. Een erkend centrum mag alleen sperma verhandelen van beren met een zoötechnisch certificaat van een erkende stamboekvereniging, fokkerijorganisatie of fokorgaan. Een dosis sperma mag van slechts één donorbeer afkomstig zijn. De identiteit van de donorbeer moet vermeld zijn op het spermarecipiënt.

De voorwaarden die worden opgelegd door de Vlaamse overheid gelden onverminderd de veterinairrechterlijke bepalingen die worden opgelegd door de federale overheid en die onder het toezicht vallen van het FAVV.

 

 

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Besluit van de secretaris-generaal van 29 november 2019 tot omzetting van de erkenningen verleend conform artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010.

Meer informatie kan u vinden op Codex.Vlaanderen

Erkende spermacentra varkens

Erkende spermacentra varkens

Spermacentra varkens: jaarrapporten

Delen: