Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek

Het Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek fungeert als klankbord en aanspreekpunt voor landbouw- en voedingsonderzoek.

Het Platform verenigt de universiteiten (KU Leuven en UGent), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de hogescholen (HOGent en KHKempen), de praktijkcentra, de landbouworganisaties (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum), VLAM, Flanders’ Food, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (LV), het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Het Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek werd opgericht door de beslissing van de Vlaamse regering dd. 14 mei 2004 (VR/PV/14.05/VOC.0714Bis). Het Platform is het forum voor overleg en afspraken:

  • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen en het landbouwbeleid met het oog op het realiseren van het innovatiebeleid en het stimuleren van het ondernemerschap in de landbouw;
  • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen en de landbouwsector met het oog op een zo goed mogelijke wederzijdse kennisdoorstroming en gebruik van kennis;
  • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen onderling met het oog op een optimale onderlinge afstemming.

Onderzoeksagenda

In 2021 werd de Vlaamse onderzoeksagenda voor een gezond, duurzaam en eerlijk voedselsysteem gepubliceerd, met daarin (prioritaire) onderzoeksthema’s en beleidsaanbevelingen binnen 6 missies om een voedselsysteem te kunnen bouwen dat een minimale impact heeft op het milieu, afgestemd op het veranderende klimaat, gezond is voor de mens en eerlijk is voor alle partners binnen de keten. Deze publicatie kadert in het Europese project FIT4FOOD2030 en was het resultaat van workshops en gesprekken binnen het platform. 

Leden

Het Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek bestaat uit effectieve leden (kennisinstellingen en vertegenwoordigers Landbouw en Zeevisserij) en uit waarnemende leden (landbouwsector, VLAIO, andere beleidsdomeinen). In functie van de thema’s die behandeld worden op een vergadering worden ook externen uitgenodigd.

Vaste leden:
Naam Organisatie
Kirezi Kanobana Agentschap Innoveren en Ondernemen
Anne-Rose Gustin Agrolink Vlaanderen
Hendrik Van Damme Algemeen Boerensyndicaat
Lieve Vercauteren Bioforum
Lode Ceyssens Boerenbond
Els Lapage Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Kathleen D'hondt Departement EWI
Liselotte De Vos Departement EWI
Lieve Vermeiren Hogeschool Gent
Bart Sonck ILVO - dier
Björn Possé ILVO - directie
Joris Relaes ILVO - directie
Mia De Meulemeester Inagro
Myriam Dumortier INBO
Koen Symons Innovatiesteunpunt
Patricia De Clercq secretaris-generaal LV
Nadine Buys KU Leuven
Wouter Saeys KU Leuven
Dany Bylemans PC Fruit
Iris Van Dosselaer Proefbedrijf Pluimveehouderij
Stefaan Desmedt UGent - bio-ingenieurswetenschappen
John Van Camp UGent - bio-ingenieurswetenschappen
Pieter Spanoghe UGent - bio-ingenieurswetenschappen
Vervangers:
Naam Organisatie
An Jamart Bioforum
Bruno Gobin Praktijkcentrum sierteelt, PC aardappelen, PC groenten
Ferdi Soors Agentschap Innoveren en Ondernemen
Bart Pardon UGent - diergeneeskunde
Hilde Willekens UGent - bio-ingenieurswetenschappen
Ilse Van den Broeck Hooibeekhoeve
Johan Buyse KU Leuven
Joos Latré Hogeschool Gent
Kristiaan Van Laecke ILVO - plant
Lieve De Cock NOBL (namens Bioforum)
Lieve Herman ILVO - technologie & voeding
Marie-Christine Van Labeke UGent - bio-ingenieurswetenschappen
Els Berckmoes Proefstation voor de Groenteteelt
Stijn Bossin Innovatiesteunpunt
Barbara De Coninck KU Leuven
Peter Van Gossum INBO

Voorzitter - Coördinator - Verslaggever:

Delen: