Terug naar Nieuws

Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2024

Bedrijfsvoering

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid organiseert een oproep voor het indienen van onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. De deadline voor indiening is 17 juni 2024.

Uitsluitend onderzoek dat zich situeert in de biologische landbouw en dat inspeelt op noden van de Vlaamse bio land- en tuinbouwers komt in aanmerking.

Deze Vlaamse oproep onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw 2024 richt zich op het overkoepelend thema “Robuuste biologische dierlijke productiesystemen”. 

De onderzoeksprojecten moeten één van de volgende twee thema’s behandelen:

  1. Naar een betere afstemming van de uitloop met de bedrijfseigen voederproductie 
  2. Integrale systeembenadering van nutriëntencycli voor een verdere verduurzaming van een productieve biologische veehouderij bij herkauwers

Het onderzoek moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Het gaat uit van een systeemgerichte benadering, eerder dan één element. Het onderzoek moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals opgelegd door de Wetgeving biologische productie | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be) in Vlaanderen.

Indieningsvoorwaarden

De mogelijke indieners van deze onderzoeksoproep zijn erkende Vlaamse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten) zonder commerciële doelstellingen. De oproep is gericht op fundamenteel / toegepast onderzoek; in het ideale geval resulterend in concrete handvaten voor de praktijk. Om die reden wordt aangemoedigd een consortium te vormen met praktijkcentra. Ook samenwerking met landbouwers / landbouworganisaties wordt aangemoedigd. Door de samenwerking verhoogt de impact van het onderzoek en een succesvolle aanwending van de resultaten in de Vlaamse biosector. Om in aanmerking te komen voor de deelname, is een attest vereist dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector. 

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft een budget van 300.000 euro voorzien voor deze oproep. De maximale financiering per project is 245.000 euro

Projecten starten ten vroegste 1 januari 2025 (ten laatste 31 december 2025). De minimale projectduur is twee jaar, de maximale duur drie jaar.  

Het aanvraagformulier moet conform bijgevoegde handleiding ingevuld en ondertekend zijn en uiterlijk tegen 17 juni 2024 ingediend worden via het e-loket. Enkel de volledige en tijdig ingediende voorstellen zullen beoordeeld worden. Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen.

Voor meer informatie over deze oproep (thema, handleiding en aanvraagformulier) kan u terecht op onze website bij Oproepen biologische landbouw.

Delen: