Terug naar Nieuws

Zeven goedgekeurde projecten krijgen financiële steun van het EFMZVA

Visserij

Er werden onlangs zeven projecten goedgekeurd in het kader van de AT 2.2.2 oproep naar investeringsprojecten die de kwalitatieve en duurzame verwerking van aquatische producten bevorderen. Vanuit Vlaanderen is hiervoor 493.349 euro aan investeringsbedrag ter beschikking gesteld (via het FIVA). Daarnaast wordt hetzelfde bedrag ook via Europese middelen (EFMZVA) ingezet. Deze zeven acties werden geselecteerd op basis van hun inspanningen om de verwerking van visproducten van lokale oorsprong te bevorderen.

Op Realisaties en lopende projecten EFMZVA 2021-2027 | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be) vindt u alle updates van alle Vlaamse projecten en in detail enkele projecten van gemeenschappelijk belang die financiële steun ontvangen in het kader van het EFMZVA.

Medegefinancierd door de Europese Unie
Delen: