Realisaties en lopende projecten EFMZVA 2021-2027

Begunstigden EFMZVA

Voor een recent overzicht van alle Vlaamse projecten die financiële steun ontvangen in het kader van het EFMZVA, inclusief individuele steunaanvragen, raadpleeg de lijst van begunstigden:

Het overzicht van de begunstigden en ontvangen steun van de Waalse Gemeenschap kan u raadplegen via SPW Wallonie agriculture

Concrete acties 

Enkele projecten van gemeenschappelijk belang die steun ontvangen hebben van het EFMZVA worden hieronder in meer detail toegelicht.

ZeeBONK (2023)
Omschrijving:

De focus van ZeeBONK ligt op het samenbrengen van lokale gemeenschappen om bij te dragen aan de socio-economische verbetering van hun gebied. De missie van deze Plaatselijke Groep is het behoud en de opwaardering van de visserij en aquacultuur als onderdeel van het kustpatrimonium in al haar aspecten. Concreet betekent dit dat de Plaatselijke Groep zich inzet voor een gediversifieerde visserij- en aquacultuurgemeenschap aan de Belgische kust door 

  • (kust)visserij en aquacultuur KMO’s te ondersteunen, 
  • ondernemerschap te stimuleren, 
  • blauwe verbreding te bevorderen, 
  • educatie uit te bouwen, 
  • en cultuur en toerisme rond visserij en aquacultuur aan te moedigen. 

Specifieke aandacht gaat hierbij ook naar het behoud van kusthabitats en erfgoed, alsook naar het minimaliseren van milieu-impact. 

De visie van de Plaatselijke Groep is een duurzame en welvarende toekomst voor de visserij- en aquacultuurgemeenschap aan de Belgische Kust. Deze visie wordt nagestreefd door actieve samenwerking en bevordering van groei binnen de Blauwe Economie. 

Het betreft hier een project die ingediend werd op de oproep voor een strategie voor kust-gebonden vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (Community Led Local Development (CLLD)). Meer info vindt u op Oproep voor een strategie voor kust-gebonden vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.

Looptijd: 01/03/2023 - 31/12/2023
Promotor: Provincie West-Vlaanderen / Secretariaat ZeeBONK 
Streekhuis Kust, Campus InnovOcean, Jacobsenstraat 1, Oostende.
Contactpersoon: Eline Vanfleteren
Meer info:

‍ ZeeBONK 2024 - 2029 | Provincie West-Vlaanderen

Eline.vanfleteren@west-vlaanderen.be

Projectbedrag: € 75.000
Bijdrage van de Unie: € 52.500
Actietype: 3.1.1: Kust-gebonden vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)
Zeebonk
GEOVIS4U
Omschrijving: Met de tool Geovis kan een selectie van visserijgegevens interactief weergegeven worden op kaart voor het beleid, de wetenschappers en de Rederscentrale. Dit project wil de tool nu ook makkelijker toepasbaar maken voor de reders en hun bemanning.  Wetenschappelijke informatie en informatie vanuit het beleid worden op die manier overzichtelijk gecommuniceerd met de sector. Het gaat over informatie rond quota, bodemgevoeligheid en specifieke regelgeving per gebied. Demo’s, workshops en instructiefilmpjes zullen de gebruikers helpen om de tool te leren gebruiken. De kennis en kunde bij reders en vissers inzake het belang van een gezond marien milieu en de duurzame uitvoering van visserijactiviteiten zullen op die manier verbeteren.
Looptijd: 2024-2027
Promotor: EV ILVO
Contactpersoon: Els Vanderperren
Meer info: Geofish.be
Projectbedrag: € 194.374,44
Bijdrage van de Unie: € 97.187,22
Actietype: 1.1.4. Kennis en samenwerking in de visserij
Navigatie en communicatie zeevisserij
Visserij verduurzaamt Support II (C2)
Omschrijving: Dit project is het vervolg op Visserij verduurzaamt (2019-2021). Het wil aan de hand van het vernieuwde begeleidings- en monitoringstool Valduvis v2.0 en in samenwerking met de Rederscentrale de vissersvloot verder verduurzamen. In overleg met de sector worden nieuwe drempel- en streefwaarden vastgelegd en worden de vernieuwde set aan indicatoren verder ontwikkeld. Nieuwe vaartuigen / reders kunnen toetreden en worden begeleid. 
Looptijd: 2022-2025
Promotor: EV ILVO
Contactpersoon: Els Vanderperren
Meer info: VALDUVIS - Valduvis
Projectbedrag: € 606.396,04
Bijdrage van de Unie: € 303.198,02
Actietype: UP1 Art. 28 - partnerschap tussen wetenschap en vissers
Wetenschappelijk gemeten duurzaamheid: Economisch-ecologisch-sociaal
Visserij verduurzaamt market III
Omschrijving: Dit project gaat na hoe optimaal kan samengewerkt worden met de waardeketen teneinde Visserij verduurzaamt verder uit te bouwen. Het is een samenwerking met de Vlaamse Visveiling en de stedelijke vismijn van Nieuwpoort. Samen met een certificeringsorgaan wordt nagegaan hoe andere marktspelers zoals onderwijsinstellingen, overheden, collectiviteiten een samenwerking kunnen aangaan met Visserij verduurzaamt en hoe ze aan alle bepalingen in het keten-lastenboek kunnen voldoen. 
Looptijd: 2024
Promotor: VISGRO vzw
Contactpersoon: Lorenzo Vandebroucke
Meer info: VISSERIJ VERDUURZAAMT
Projectbedrag: € 247.361
Bijdrage van de Unie: € 79.900
Actietype: 2.2.1.Bevorderen van de afzet
Visserij verduurzaamt
Grader
Omschrijving: Dit project wil de  sorteerlijn inde visveiling in  Oostende optimaliseren door het plaatsen van een nieuwe vissorteerinstallatie die gebruik maakt van automatische vissoortherkenning. Dit moet een antwoord bieden op de huidige trend van steeds meer en kleinere batches en kleinere totale vangsten, zonder afbreuk te doen aan de traceerbaarheidseisen in de visserijsector.
Looptijd: 2024
Promotor: Vlaamse Visveiling nv
Contactpersoon: Alex Lejaeghere
Meer info: Vlaamse Visveiling N.V. (vlvis.be)
Projectbedrag: € 1.357.203
Bijdrage van de Unie: € 271.441
Actietype: 2.2.5. Investeringen in havens en afslagen ten behoeve van de visserij
Vlaamse visveiling @2021 Pascal Vandecasteele

© Pascal Vandecasteele

Verduurzaming en optimalisatie bij het sorteren door het vervangen van de kippers in Oostende
Omschrijving: De Vlaamse Visveiling zal de in bulk aangeleverde visserijproducten transformeren naar een aanbiedingsvorm die wenselijk is voor de vissorteerinstallatie, ontdaan van ijs en op een ergonomisch veilige manier met een zo min mogelijke onderbreking van de koude keten. 
Looptijd: 2024
Promotor: Vlaamse Visveiling nv
Contactpersoon: Alex Lejaeghere
Meer info: Vlaamse Visveiling N.V. (vlvis.be)
Projectbedrag: € 858.671
Bijdrage van de Unie: € 171.734
Actietype: 2.2.5. Investeringen in havens en afslagen ten behoeve van de visserij
Vlaamse visveiling - visboxen op rijen@2021 Pascal Vandecasteele

© Pascal Vandecasteele

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contact

Delen: