Erkende controleorganen en gecontroleerde bedrijven in de biologische productie

serre met kruidenWil u biologische producten produceren, verwerken, invoeren, opslaan of verhandelen, dan moet u uw onderneming laten controleren en certificeren door een erkend controleorgaan.

Bedrijven die enkel voorverpakte of  individueel identificeerbare bioproducten rechtstreeks verkopen aan de consument of eindverbruiker zijn vrijgesteld van deze certificeringsplicht. En dit op voorwaarde dat deze bedrijven deze producten niet produceren, bereiden of opslaan op een plaats die geen verband houdt met het verkooppunt, of importeren, of mits zij dergelijke activiteiten (productie, bereiding met inbegrip van etikettering, opslag, import) niet aan een derde partij hebben uitbesteed. 

De in Vlaanderen gecontroleerde en gecertificeerde bedrijven vindt u in lijst van bedrijven onder controle.

Erkende controleorganen in Vlaanderen

Certisys bvba (BE-BIO-01)
K. Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent
Tel. 09 245 82 36
e-mail:  info@certisys.eu
website (nieuw venster): http://www.certisys.eu

TÜV Nord Integra (BE-BIO-02)
Statiestraat 164 A, 2600 Berchem
Tel. 03 287 37 60 - Fax 03 287 37 61
e-mail:  info@tuv-nord-integra.com
website (nieuw venster): http://www.tuv-nord-integra.com

Inscert Partner nv (voordien Quality Partner nv) (BE-BIO-03)
Rue Hayeneux 62, 4040 Herstal
Tel. 04 240 75 00 – Fax 04 240 75 10
e-mail:  info@quality-partner.be
website (nieuw venster): http://www.quality-partner.be/nl/

Als u van controleorgaan wenst te veranderen, meldt u dit schriftelijk aan uw controleorgaan. Binnen de 14 dagen maakt het al uw nodige gegevens over aan uw nieuw controleorgaan.

Erkende controleorganen in de EU

De lijst met de per Lidstaat erkende controleorganen en controleautoriteiten

Contact

Toezicht op de controleorganen:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Kristof Vanoost | Tel. 02 552 75 58
kristof.vanoost@lv.vlaanderen.be