Fokkerij schapen en geiten

Op deze pagina:

Het Vlaamse fokkerijbeleid met betrekking tot kleine herkauwers omvat onder meer de volgende doelstellingen:

  1. Het bijhouden van de stamboeken van alle erkende rassen;
  2. Het verzamelen, vastleggen en aanwenden van de zoötechnische gegevens voor de beoordeling van genetische waarden;
  3. Het uitwerken en uitvoeren van programma's voor genetische verbetering, waaronder de organisatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie t.o.v. Overdraagbare Spongiforme Encefalopathieën (OSE) bij schapen;
  4. De aanmoediging van de teelt van eliteschapen of -geiten.

De vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) wordt in Vlaanderen erkend en is belast met de uitvoering van alle bovenstaande doelstellingen van het Vlaamse fokkerijbeleid.

Wetgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

  • Het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

Erkende organisatie

Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw
Van Thorenburghlaan 20
9860 Scheldewindeke
info@khv.be
website Kleine Herkauwers Vlaanderen

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) wordt erkend voor het bijhouden van de stamboeken van 8 zeldzame schapenrassen. Zie ook meer informatie over de subsidie genetische diversiteit schapenrassen.

Rassen (Kleine Herkauwers Vlaanderen)

Schapen

foto Texel Texel (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Suffolk Suffolk (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Hampshire Down Hampshire Down (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Ile-de-France Ile-de-France (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Bleu de Maine Bleu de Maine (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Belgisch Melkschaap Belgisch Melkschaap (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Zwartbles Zwartbles (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Swifter Swifter (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Blauwe Texelaar Blauwe Texelaar (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Rouge de l'Ouest Rouge de l'Ouest (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Clun Forest Clun Forest (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Kerry Hill Kerry Hill (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto wiltshire horn Wiltshire Horn (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Romanov Romanov (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

foto Herdwick Herdwick (afbeelding, nieuw venster) (foto: Debby Mangelaere)

Geiten

foto Witte Geit Witte geit (afbeelding, nieuw venster) (bron: NVGMSF)

foto Hertkleurige Geit Hertkleurige geit (afbeelding, nieuw venster) (bron: NVGMSF)

foto Toggenburger Geit Toggenburger geit (afbeelding, nieuw venster) (bron: NVGMSF)

foto Anglo-Nubische Geit Anglo-Nubische geit (afbeelding, nieuw venster) (bron: Ter Winghe)

foto Bonte Geit Bonte geit (afbeelding, nieuw venster) (bron: NVGMSF)

foto Boerengeit Boergeit (afbeelding, nieuw venster) (bron: KHV)

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 83 - Fax 011 74 26 69
Hanne Geenen
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be