Genetische diversiteit

Genetische diversiteit schapenrassen

Op deze pagina:

Naast de fokkersverenigingen die zich bezighouden met de selectie en veredeling van de gangbare en economisch belangrijke landbouw- huisdierrassen, zijn ook verenigingen erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen.

Het Steunpunt Levend Erfgoed is erkend voor het bijhouden van de stamboeken van 8 zeldzame schapenrassen en 2 geitenrassen. Zij organiseert en voert programma's uit voor de genetische verbetering en instandhouding van deze schapenrassen.

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren;

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Organisaties

VZW Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) - Administratie (onder andere ledenbeheer en bestellingen)
Spiegel 1, 9860 Oosterzele
Tel 09 362 74 33
info@sle.be
website (nieuw venster): www.sle.be

Voorzitter: Jan Martens
Spiegel 1, 9860 Oosterzele
Tel 09 362 74 33 - Fax 09 362 57 33
jan.martens@sle.be

Secretaris / penningmeester: Marc Crommelinck
Hinnenstraat 6, 9190 Stekene
Tel 03 779 97 99 - Fax 03 779 98 88
marc.crommelinck@sle.be

Schapenrassen Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)

 Ardense Voskop Ardense Voskop (afbeelding, nieuw venster)

 Houtlandschaap Houtlandschaap (afbeelding, nieuw venster)

 Entre-Sambre-Et-Meuse Entre-Sambre-Et-Meuse (afbeelding, nieuw venster)

 Kempens Schaap Kempens Schaap (afbeelding, nieuw venster)

 Lakens Schaap Lakens Schaap (afbeelding, nieuw venster)

 Mergellandschaap Mergellandschaap (afbeelding, nieuw venster)

 Vlaams Kuddeschaap Vlaams Kuddeschaap (afbeelding, nieuw venster)

 Vlaams Schaap Vlaams Schaap (afbeelding, nieuw venster)

 Ouessant Ouessant (afbeelding, nieuw venster)

Castlemilk Moorit

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 87
Katrien Nijs
e-mail: katrien.nijs@lv.vlaanderen.be