Voortplantingstechnieken

Voortplantingstechnieken schapen & geiten (kleine herkauwers)

Aanvraag erkenning voor de winning, opslag, inseminatie of verhandeling van sperma, -eicellen of -embryo's van schapen en geiten

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Contact

U kan bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop:

Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 83 - Fax 011 74 26 69

Hanne Geenen
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be