App LV-AgriLens

Heeft u de vraag gekregen uw dossier te vervolledigen? Wil u twijfel wegwerken? Wil u bewijs aanleveren of heeft u nood om op het terrein informatie over uw percelen op te zoeken?

Binnenkort zal u de LV-AgriLens app kunnen installeren. Dit is een mobiele applicatie waarmee geogerefereerde foto’s kunnen genomen worden en u alle perceelsinfo handig bij de hand hebt wanneer u op het terrein bent.