Kalender

Alles bekijken
01
jul
2024
EXCURSIE
Hoe pak ik de overname van een landbouwbedrijf aan? Studiedag voor jonge landbouwers en landbouwstudenten
Lees meer

Betalingen en Controles

Welke afrekeningen en betalingsgegevens zijn beschikbaar op het e-loket?  

Hieronder vindt u informatie over de verschillende overzichten met betalingsgegevens die op het e-loket beschikbaar zijn.

Overzicht afrekeningen

Onder overzicht afrekeningen vindt u de afrekening in pdf-formaat voor uw rechtstreekse inkomenssteun enerzijds en voor uw agromilieumaatregelen anderzijds. Op de afrekening krijgt u eerst een overzicht van het toegekende steunbedrag per steunregeling en van het totale door u ontvangen bedrag, gevolgd door een detailoverzicht per steunregeling met de door u aangegeven gegevens van de aanvraag en een overzicht van de berekeningswijze. De afrekeningen zijn gegroepeerd per campagnejaar en zijn beschikbaar vanaf 2006.

Overzicht sanctieoverzichten randvoorwaarden

Onder overzicht sanctieoverzichten randvoorwaarden vindt u het sanctieoverzicht in pdf-formaat voor uw rechtstreekse inkomenssteun enerzijds en voor uw agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen anderzijds. Deze worden per kalenderjaar opgelijst. Op het sanctieoverzicht krijgt u een overzicht van de niet nageleefde beheerseisen en normen in het kader van de randvoorwaarden net als de toegepaste verlaging op de uitbetaling als gevolg van het niet-naleven van deze beheerseisen.

Overzicht per jaar voor belastingaangifte

U kan per kalenderjaar een document oproepen waarop alle uitbetaalde steunbedragen worden opgesomd. Dit document kan u gebruiken bij het invullen van uw belastingsaangifte. Het overzicht is beschikbaar vanaf 2005.

Overzicht betalingen van een bepaalde periode

Hier vindt u een lijst met de betalingsgegevens van de voorbije twee jaren. De lijst toont de uitbetalings- of inningsdatum, het uitbetaalde of geïnde bedrag en de betrokken steunmaatregel. Met de actie aan de linkerkant van deze pagina, kan u oudere betalingen opzoeken en kan u de gegevens filteren op premiestelsel en campagne.

Welke controlerapporten zijn beschikbaar op het e-loket?

Via de tegel Overzicht controlerapporten vindt u een overzicht van de verschillende controles uitgevoerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Dit betreft de controles op alle subsidies die aangevraagd kunnen worden via de verzamelaanvraag, op de rundveepremies en op de verplichtingen binnen de randvoorwaarden. Maar ook controles die het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uitvoerde in samenwerking met of in opdracht van andere afdelingen of andere overheidsinstanties. Met name controles op de percelen die aangegeven werden voor bepaalde beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en controles op derogatie, die werd aangevraagd bij VLM en bevestigd via de verzamelaanvraag.

U kunt via campagne, datum controle of controletype een controle zoeken door de gegevens in te voeren onder de respectievelijke titel. Voor elke controle kunt u het controlerapport in pdf-formaat raadplegen door op de link Detail te klikken. Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde controles weer. U vindt ook de eventuele bijkomende opmerkingen van de controleagent terug.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: