Registreer uw onderneming

Wanneer uw onderneming nog niet gekend is in kader van een bepaalde aanvraag, kan u uw onderneming in bepaalde gevallen digitaal aanmelden bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Dat kan via de tegel ‘Registreer uw onderneming’.

voorbeeld tegel e-loket 'Registreer uw onderneming'

Wie kan een onderneming registreren?

Enkel personen die in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) geregistreerd zijn als functiehouder van de onderneming kunnen die onderneming registreren bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Werknemers van een onderneming kunnen dat niet.

Een registratie kan alleen gebeuren voor actieve (= niet stopgezette) ondernemingen.

Hoe registreer ik mijn onderneming?

Vul het ondernemingsnummer in het daarvoor voorziene vak in en klik op ‘Zoek onderneming’.

Ondernemingsnummer

Indien u in de KBO gekend bent als functiehouder van de onderneming krijgt u vervolgens een lijst te zien met aanvragen waarvoor u uw onderneming kan aanmelden:

voorbeeld E-loket: duid de tegel aan waarvoor u toegang wil

De huidige lijst biedt nog niet alle aanvragen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij aan. Sommige registraties gebeuren voorlopig enkel via papieren formulier. Aanvragen waarvoor uw onderneming reeds geregistreerd is, worden ook niet aangeboden in de lijst.

In de lijst is telkens opgenomen voor welke doelgroep een aanvraag is. Wenst u hier meer informatie over dan kan u doorklikken op de voorziene link.
Indien u de gewenste aanvraag vindt in het overzicht, klikt u die aan en klikt u vervolgens op ‘Indienen’. 

Let op: de gewenste tegel is pas de volgende dag beschikbaar op het e-loket Landbouw en Visserij. 

Hoe registreer ik werknemers van mijn onderneming?

Wenst u ook werknemers of lokale beheerders toe te voegen voor uw onderneming, dan kan dat via de tab 'Klantgegevens' bovenaan uw scherm. Zie de helppagina Hoe wijzig ik de werknemers van mijn onderneming, vestigingseenheid of school? 

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: