Klantgegevens

Op deze pagina:

Klantgegevens raadplegen

Via de tegel 'Klantgegevens en volmachten' kan u alle klantgegevens raadplegen die voor uzelf, voor uw eventuele onderneming, vestigingseenheid of school, of voor uw volmachtgever op het e-loket Landbouw en Visserij beschikbaar zijn.

Tegel klantgegevens en volmachten

Na een keuze te maken voor wie u de klantgegevens wil raadplegen, krijgt u de tegel 'Overzicht klantgegevens en volmachten' te zien. Klik deze aan.

Voor Wie scherm

Tegel Overzicht klantgegevens en volmachten

De tegel 'Overzicht klantgegevens en volmachten' bundelt de belangrijkste klantgegevens die gekend zijn bij het Departement Landbouw en Visserij voor de gekozen 'Voor wie'. Daarnaast biedt de tegel een overzicht van toegekende volmachten en eventuele toegangsrechten, als die er zijn.

Dit overzicht is een louter informatieve samenvatting. Hier kan u dus niets wijzigen. Om klantgegevens te wijzigen, zie Hoe kan ik klantgegevens wijzigen? en Hoe wijzig ik de werknemers van mijn onderneming, vestigingseenheid of school?

De tegel is opgedeeld in verschillende rubrieken, die variëren afhankelijk van de ingegeven 'Voor wie'.

Algemene informatie

Bij 'Algemene informatie' kan u naam, en in sommige gevallen adres, van de gekozen 'Voor wie' raadplegen, zoals deze gekend zijn bij het Departement Landbouw en Visserij. Naam en adres worden afgestemd met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), met het Rijksregister en voor scholen met het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Naast het klantnummer vindt u hier het eventuele ondernemingsnummer, het instellingsnummer of het vestigingseenheidsnummer. Ook de verantwoordelijken van uw onderneming of school vindt u hier terug. Als er bij het Departement Landbouw en Visserij actieve vestigingseenheden uit de KBO of vestigingsplaatsen van AgODi geregistreerd zijn, worden deze onderaan weergegeven.

Verder kan u in deze rubriek uw contactgegevens raadplegen (e-mailadres, telefoon-, gsm- en faxnummer) en het bankrekeningnummer waarop onze administratie uw eventuele premies uitbetaalt.

Als u een landbouwer bent, krijgt u daarnaast een overzicht van de exploitaties waar u momenteel actief bent. Per exploitatie wordt het adres weergegeven, de kenmerken 'Enkel percelen' en 'Enkel mestopslag', en de gekoppelde beslagen.

Werknemers

Binnen deze rubriek staan alle werknemers, lokaal beheerders en verantwoordelijken van uw onderneming, vestigingseenheid of school opgesomd die gekend zijn bij het Departement Landbouw en Visserij. Een overzicht van de rechten van een werknemer, lokaal beheerder en verantwoordelijke op het e-loket Landbouw en Visserij vindt u op de helppagina Wat kan ik op het e-loket?

Om deze gegevens te wijzigen, zie Hoe wijzig ik de werknemers van mijn onderneming, vestigingseenheid of school?

Gegeven volmachten – verkregen volmachten - toegangsrechten

Het overzicht van de volmachten wordt opgedeeld in gegeven volmachten, verkregen volmachten en toegangsrechten. Afhankelijk van de gekozen 'Voor wie' zullen de relevante rubrieken verschijnen. Zie de helppagina Volmachten.

NACEBEL-codes

Als er voor uw onderneming bij ons een actief ondernemingsnummer werd geregistreerd, krijgt u tot slot een overzicht te zien van uw actieve BTW NACEBEL-codes.

Hoe kan ik klantgegevens wijzigen?

Via het e-loket Landbouw en Visserij kan u zelf online uw eigen contactgegevens (e-mailadres, gsm- en telefoonnummer) wijzigen. Voor ondernemingen, vestigingseenheden en scholen kunnen enkel de wettelijke verantwoordelijken de contactgegevens online aanpassen.
Het Departement Landbouw en Visserij gebruikt deze gegevens om uzelf of uw onderneming, vestigingseenheid of school te contacteren. Daarom is het zeker nuttig deze gegevens helemaal up-to-date te houden.

Naam en adres worden afgestemd met de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister, waardoor wijzigingen hieraan automatisch doorvloeien tot bij het Departement Landbouw en Visserij. U hoeft hiervoor niets te doen.

Indien u hiertoe zelf bevoegd bent, kan u online een IBAN-nummer toevoegen of wijzigen via de tegel 'IBAN/BIC wijzigen'.

Tegel IBAN of BIC wijzigen

Als verantwoordelijke, lokaal beheerder of werknemer van een onderneming, of als volmachthouder met een beheren-volmacht, kan u een gepersonaliseerd formulier 'Registratie IBAN-code' downloaden via de tegel 'Identificatiedocumenten downloaden'. Dit formulier dient u ons ondertekend en bij voorkeur per e-mail terug te bezorgen.

In alle overige gevallen kan u dit formulier opvragen bij uw buitendienst.

Identificatiedocumenten dowloaden

Wil u als landbouwer een overname melden? Gebruik dan het formulier 'Overname van een exploitatie' of 'Melding van volledige bedrijfsoverdracht'. Als verantwoordelijke, lokaal beheerder of werknemer van een onderneming, of als volmachthouder met een beheren-volmacht, kan u deze gepersonaliseerde formulieren downloaden via de tegel 'Identificatiedocumenten downloaden'.

In alle overige gevallen kan u deze formulieren opvragen bij uw buitendienst. Het melden van een stopzetting van uw landbouwbedrijf doet u schriftelijk en ondertekend, bij voorkeur per e-mail.

Om uw contactgegevens zelf aan te passen, kiest u eerst de tegel 'Klantgegevens en volmachten'. Vervolgens selecteert u voor wie u deze gegevens wil wijzigen in het keuzescherm. Tot slot klikt u op de tegel 'Contactgegevens wijzigen'.

Tegel Contactgegevens wijzigen

Wijzigingen kan u rechtstreeks aanbrengen in het overzicht.

  • Om een contactgegeven te verwijderen, klik op het vuilbak-icoon verwijderenrechts in het overzicht.
  • Om een contactgegeven toe te voegen, klik op het plus-icoon toevoegenbovenaan het overzicht. Er wordt een nieuwe lijn toegevoegd die u kan invullen.
  • Om uw wijzigingen te bewaren, klik op het bewaren-icoon opslaanrechts bovenaan.

Hoe wijzig ik de werknemers van mijn onderneming, vestigingseenheid of school?

Na het selecteren van uw eigen onderneming, vestigingseenheid of school in de 'Voor wie' op de tegel 'Klantgegevens en volmachten', kiest u voor de tegel 'Werknemers beheren'.

Tegel Werknemers beheren

Binnen deze tegel staan alle personen opgesomd die uw onderneming, vestigingseenheid of school vertegenwoordigen op het e-loket Landbouw en Visserij, samen met hun functie. Verantwoordelijken kunnen zowel werknemers als lokaal beheerders wijzigen via het e-loket. Lokaal beheerders kunnen enkel werknemers wijzigen.

De lijst met verantwoordelijken, lokaal beheerders en werknemers kan worden geëxporteerd naar Excel.

Wijzigingen kan u rechtstreeks aanbrengen in het overzicht.

  • Om een werknemer/lokaal beheerder te verwijderen, klik op het vuilbak-icoonverwijderenrechts in het overzicht.
  • Om de functie van een werknemer te wijzigen naar lokaal beheerder of omgekeerd, duid de andere functie aan in de dropdown.
  • Om een werknemer/lokaal beheerder toe te voegen, klik op het plus-icoontoevoegenbovenaan het overzicht. Er verschijnt een pop-up die u kan invullen.
  • Om uw wijzigingen te bewaren, klik op het bewaren-icoonopslaanrechts bovenaan.

Het aanpassen van verantwoordelijken kan niet via het e-loket. Vul daartoe het formulier Actualiseren van personen in. Hoewel aanpassingen bij voorkeur online gebeuren, kan u met dit formulier ook wijzigingen aan lokaal beheerders of werknemers doorgeven.

Een overzicht van de rechten van een verantwoordelijke, lokaal beheerder, werknemer en volmachthouder op het e-loket Landbouw en Visserij vindt u op de helppagina Wat kan ik op het e-loket?


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon meekijksessie Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket