Volmachten e-loket

Op deze pagina:

Wat is een volmacht?

Door een volmacht kan de volmachtgever een persoon of onderneming (volmachthouder) toegang geven tot het e-loket in zijn naam. De volmachthouder kan dan de gegevens van de volmachtgever inkijken of kan zelfs, als de volmachtgever daar toestemming voor geeft, elektronische aanvragen indienen in naam van de volmachtgever. Zelf blijft de volmachtgever altijd ook al deze rechten behouden. Een volmacht blijft geldig tot wanneer de volmachtgever of de volmachthouder ze stopzet.

Welke soorten volmachten bestaan er op het e-loket?

Er bestaan twee types van volmachten:

Raadplegen-volmacht

Met deze volmacht krijgt de volmachthouder inzagerecht in alle historische en huidige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij. De volmachthouder kan geen aanvragen indienen. De volmacht wordt eveneens verleend voor inzage in eventuele nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Kortom: De volmachthouder ziet wat de volmachtgever ziet.

Beheren-volmacht

Met deze volmacht kan de volmachthouder alle huidige en toekomstige aanvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij indienen of wijzigen. Hij krijgt ook automatisch inzagerecht in uw historische en huidige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens). Deze volmacht omvat alle mogelijke aanvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. De volmacht wordt dus eveneens verleend voor eventuele nieuwe aanvragen en de inzage in nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Kortom: De volmachthouder kan hetzelfde zien en doen als de volmachtgever.

Waar vind ik een overzicht van mijn volmachten?

Op het startscherm klikt u de tab 'Klantgegevens' aan bovenaan uw scherm.

Na een keuze te maken voor wie u de volmachten wil raadplegen, krijgt u de tegel 'Overzicht klantgegevens en volmachten' te zien. Binnen deze tegel kan u uw volmachten raadplegen.

Screenshot: voor wie wil u werken (gemeentelijke basisschool - eigen gegevens)
screenshot overzicht klantgegevens en volmachten

De volmachten worden gegroepeerd in gegeven volmachten, verkregen volmachten en toegangsrechten.

Drie types volmachten

  • Gegeven volmachten zijn volmachten die u gegeven heeft aan een persoon of een onderneming.
  • Verkregen volmachten zijn volmachten die u gekregen heeft.
  • Toegangsrechten zijn rechten die u gegeven of verkregen heeft wanneer er bepaalde relaties geregistreerd zijn bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (bijvoorbeeld een partnerrelatie bij landbouwers).

U kan uw volmachten exporteren naar Excel door op het Excel-icoonXLS icoon voor exporteren naar Excelte klikken. Vervolgens kan u het Excel-bestand bewaren op uw computer.

Aan wie kan ik een volmacht toekennen?

Een volmacht kan worden toegekend aan een persoon of aan een onderneming:

  • Aan een persoon (partner, zoon of dochter, buur, ...): de enige voorwaarde is dat deze persoon een Belgische elektronische identiteitskaart heeft.
  • Aan een onderneming (consulent, boekhoudkantoor, douaneagentschap, ...): door een volmacht te geven aan een onderneming kunnen alle geregistreerde werknemers van die onderneming voor u op het e-loket werken. De onderneming moet zichzelf hiervoor bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij laten registreren en moet een lijst bezorgen met werknemers die voor deze onderneming werken. Zie verder Hoe kan ik mijn onderneming als volmachthouder registreren?

Hoe kan ik een volmacht toekennen of stopzetten?

Op het e-loket bestaan twee types volmachten (zie Welke soorten volmachten bestaan er op het e-loket?). Deze twee types volmachten kan u online beheren. Enkel de volmachtgever kan volmachten toekennen. Het stopzetten van volmachten kan zowel door de volmachtgever als door de volmachthouder.

Om volmachten te wijzigen, klikt u de tab 'Klantgegevens' aan bovenaan uw scherm.

Na een keuze te maken voor wie u een volmacht wil toekennen of stopzetten, krijgt u de tegel 'Beheer volmachten' te zien. Klik deze aan.

Screenshot: voor wie wil u werken (gemeentelijke basisschool - eigen gegevens)
screenshot beheer volmachten

U kan volmachten toekennen of stopzetten door de volmachten aan- of uit te vinken in het overzicht.

Klik op het bewaren-icoon Bewaren icoonom de wijzigingen op te slaan. De wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing.

U kan ook volmachten toekennen aan een volmachthouder die nog niet opgenomen is in het overzicht van gegeven volmachten. Klik bij 'Gegeven volmachten' op het plus-icoon Plus icoon. Vervolgens kan u de volmachtgever, de volmachthouder en het type volmacht aanvullen in de pop-up die verschijnt.

  • Onder 'volmachtgever' worden naam en klantnummer vermeld van de klant die de volmacht toekent.
  • Onder 'volmachthouder' selecteert u eerst het type (volmacht aan een natuurlijke persoon of aan een onderneming). Vervolgens vult u naargelang het type het rijksregisternummer van de volmachthouder in of selecteert u de onderneming uit de lijst. Vindt u de onderneming niet terug in de lijst, dan moet die onderneming zich eerst laten registreren (zie onder).
  • Onder 'volmachten' vinkt u aan welke volmachten u wil toekennen aan de nieuwe volmachthouder.
  • Van zodra u op 'Toevoegen' klikt worden de volmachten onmiddellijk aan de nieuwe volmachthouder toegekend. De toegekende volmachten kan u onmiddellijk raadplegen in het overzicht van de gegeven volmachten.

Zowel bij het toekennen van volmachten aan een nieuwe volmachthouder als bij het aanpassen van volmachten in het overzicht, verwittigt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de betrokken personen via mail als hun e-mailadres gekend is, of als het werd ingevuld bij het indienen van de aanvraag.

Toekennen of stopzetten van volmachten via het e-loket geniet de voorkeur. Als dit niet mogelijk is, kan u volmachten ook toekennen of stopzetten met volgende formulieren:

Hoe kan ik mijn onderneming als volmachthouder registreren?

Als uw onderneming wil optreden als volmachthouder, moet zij bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij geregistreerd worden als volmachthouder. De personen die geregistreerd worden als werknemer van de onderneming krijgen toegang tot het e-loket in naam van de volmachtgevers waarvoor uw onderneming een volmacht heeft.

U kan uw onderneming als volmachthouder registreren via het e-loket via de tegel ‘Registreer uw onderneming’ (bij voorkeur) of via het formulier Registratie van een onderneming als volmachthouder.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: