Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Ellipsgebouw - Koning Albert II-Laan 35, bus 50 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 80 11 - Fax 02 552 80 01
e-mail: vlam@vlam.be
website (nieuw venster): www.vlam.be

algemeen directeur: FILIP FONTAINE

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is een vzw binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij die de afzet, de toegevoegde waarde, de consumptie en het imago van producten en diensten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agroalimentaire sector bevordert in binnen- en buitenland.

De promotie in het binnenland is vooral gericht op de consument, terwijl de promotie in het buitenland op de handel gericht is.

In de promotie ligt het accent op kwaliteit en productdifferentiatie. VLAM stimuleert systemen van integrale kwaliteitsbewaking (IKB) en is pleitbezorger van keurmerken en labels die bovenwettelijke garanties bieden.

VLAM is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) met privaatrechtelijke vorm. Het is een zelfstandige entiteit die onder verantwoordelijkheid van een raad van bestuur een duidelijk omschreven overheidstaak uitvoert en input levert voor het beleid. De minister blijft politieke eindverantwoordelijkheid dragen.

VLAM is het best gekend van spotjes op radio en tv, van affiches en brochures, receptenfolders en kookboeken, waarmee onze Vlaamse land- en tuinbouw- en visserijproducten gepromoot worden.
VLAM werkt volgens productgroepen of sectoren die elk een eigen promotiecampagne voeren.

Meer informatie hierover vindt u op de website van VLAM.

Bij VLAM kunt u ook terecht voor info en documentatie over land-, tuinbouw- en zeevisserijproducten of de infoshop bezoeken.

Voor sollicitaties bij VLAM: contacteer de personeelsdienst.
Tel. 02 552 81 61
 e-mail: personeelsdienst@vlam.be